Opiekunowie duchowi

Archidiecezja Katowicka

2018-01-03

Apostolatu Maryjnego wakat
 
Catholic Motorcycle Club "Souls' Hunters" ks. Krzysztof Patas
kom.: +48 608 063 383
e-mail: krzysztof.patas@archidiecezjakatowicka.pl
 
Dziewic Konsekrowanych bp Adam Wodarczyk
kom.: +48 696 254 488
e-mail: adam.wodarczyk@archidiecezjakatowicka.pl
 
Katolickiego Telefonu Zaufania ks. Andrzej Suchoń
e-mail: andrzej.suchon@archidiecezjakatowicka.pl
 
Rodziny Szkół imienia bł. Jana
Pawła II
ks. Jerzy Lisczyk
tel.: + 48 32 342 28 50;
e-mail: jerzy.lisczyk@archidiecezjakatowicka.pl
 
Szkół Katolickich ks. Roman Buchta
kom.: +48 698 639 297
e-mail: roman.buchta@archidiecezjakatowicka.pl
 
Wspólnoty God's Property ks. Paweł Czyrnik
tel.: + 48 32 227 22 42
e-mail: pawel.czyrnik@archidiecezjakatowicka.pl