Śp. ks. Benedykt Hałota

xpr

2019-02-05

ks. Hałota BenedyktUrodził się 24 stycznia 1947 r. w Brzezince mysłowickiej jako jeden z trzech synów Wiktora i Gertrudy z domu Paluch. Ochrzczony został w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Brzezince. Tam też przystąpił do pozostałych sakramentów inicjacji chrześcijańskiej oraz posługiwał jako ministrant.

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Brzezince kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach. Po maturze w 1965 roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. W 1966 roku odbył zasadniczą służbę wojskową w Bartoszycach.

Święcenia diakonatu przyjął w 1972 r., a święcenia prezbiteratu 30 marca 1972 r. w katowickiej katedrze z rąk ówczesnego biskupa Herberta Bednorza.

Posługę kapłańską rozpoczął od zastępstwa wakacyjnego w parafii Świętego Wawrzyńca w Kochanowicach (ówczesny dekanat lubliniecki) od po święceniach do 15 czerwca 1972 roku, a następnie parafii Rybna-Strzybnica do końca lipca 1972 roku. Pierwszą jego placówką wikariuszowską była parafia Świętej Barbary w Strumieniu (1972-1975), kolejnymi zaś: Świętego Augustyna w Świętochłowicach-Lipinach (1975-1978), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tychach-Paprocanach (1978-1981), Świętej Marii Magdaleny w Tychach (1981-1984) oraz Świętego Ducha w Chorzowie (1984-1987). Od roku 1987 był rekolekcjonistą diecezjalnym w Panewnikach. W 1993 roku został mianowany proboszczem w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Katowicach-Podlesiu, a rok później zwolniony z posługi rekolekcjonisty diecezjalnego. W 2012 roku przeszedł na emeryturę.

W trakcie swojej posługi kapłańskiej był redaktorem Radia Archidiecezji Katowickiej (1993-?), asystentem kościelnym programów radiowo-telewizyjnych (1993-2000), ojcem duchownym kapłanów dekanatu Katowice-Panewniki (1999-2005) oraz członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej (1999-2003).

Przeniesiony na emeryturę w 2012 roku, po prawie 20 latach posługi proboszczowskiej w Katowicach-Podlesiu, zamieszkał na terenie parafii w Studzienicach. W ostatnim czasie przebywał Domu Pomocy Społecznej sióstr Boromeuszek w Mikołowie.

Zmarł 5 lutego 2019 r. w szpitalu w Mikołowie. Przeżył 72 lata z czego 46 w Chrystusowym kapłaństwie. Pochowany został 9 lutego 2019 r. w Katowicach-Podlesiu.

Źródło: Archiwum Kurii Metropolitalnej