Inspektor Ochrony Danych

w Archidiecezji Katowickiej oraz jej parafiach.

2018-07-31

Ks. Adam Sekściński

Adres miejsca pracy:
Kancelaria Kurii Metropolitalnej
ul. Jordana 39
40-043 Katowice

Kontakt

Adres do korespondencji:
Skr. poczt. 206
40-950 Katowice

e-mail: iod@archidiecezjakatowicka.pl

Zadania

1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony danych i doradzanie im w tej sprawie;

2. monitorowanie przestrzegania niniejszego dekretu oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

3. współpraca z Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych;

4. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Kościelnego Inspektora Ochrony Danych w kwestiach związanych z przetwarzaniem oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

 

INSTYTUCJE W ARCHIDIECEZJI, KURIA METROPOLITALNA