Dekret o udzieleniu spowiednikom władzy delegowanej rozgrzeszania od cenzur wiążących mocą samego prawa

Sebastian

2017-01-31

1. Spośród kar wiążących mocą samego prawa – z zachowaniem uprawnień, jakie na mocy prawa przysługują kanonikowi penitencjarzowi kapituły katedralnej (kan. 508 Kodeksu prawa kanonicznego) oraz spowiednikom w niebezpieczeństwie śmierci (kan. 976) i w wypadku, gdy penitentowi jest trudno pozostać w grzechu do czasu uzyskania zwolnienia z cenzury wiążącej mocą samego prawa, jeszcze nie deklarowanej (kan. 1357 § 1-2) – udzielam w myśl kan. 1355 § 2 władzy rozgrzeszania z kary ekskomuniki za przerwanie ciąży po zaistnieniu skutku (kan. 1398) oraz z innych kar, niezastrzeżonych Stolicy Apostolskiej następującym kapłanom:

a. protonotariuszom apostolskim, prałatom honorowym i kapelanom Jego Świątobliwości;

b. kanonikom gremialnym i honorowym Kapituły Katedralnej;

c. dziekanom i wicedziekanom oraz proboszczom i administratorom parafii;

d. wyższym przełożonym zakonnym;

e. wszystkim spowiednikom:

-     w czasie spowiedzi wielkanocnej;

-     w czasie misji, rekolekcji i dni skupienia;

-     w czasie kanonicznych wizytacji biskupich i odpustów parafialnych;

-     z okazji spowiedzi generalnych przynajmniej z okresu jednego roku;

-     z okazji spowiedzi narzeczonych, żołnierzy i więźniów;

-     z okazji spowiedzi w szpitalach i chorych, którzy nie wychodzą z mieszkania oraz kobiet ciężarnych;

-     w kościele katedralnym, w sanktuariach, bazylikach i tych kościołach, w których sprawowany jest sakrament pokuty i pojednania w stałym konfesjonale za zezwoleniem ordynariusza miejsca.

2. Przed rozgrzeszeniem spowiednik winien zobowiązać penitenta do stanowczej poprawy na przyszłość i wyznaczyć mu odpowiednią pokutę oraz zadośćuczynienie za popełniono przestępstwo.

3. Rozgrzeszenia od cenzury spowiednik udziela po wzbudzeniu odpowiedniej intencji przy użyciu prawem przepisanej formuły rozgrzeszenia lub formuły specjalnej (Obrzędy pokuty, „Dodatek 1”), którą należy odmówić przed absolucją z grzechów.

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD