Statut Archidiecezjalnej Rady do spraw Życia Konsekrowanego

Sebastian

2017-01-31

1. Archidiecezjalna Rada do spraw Życia Konsekrowanego jest organem ustanowionym przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego – przewodniczy on jej osobiście lub czyni to przez delegowanego wikariusza generalnego. Rada pełni funkcję doradczą i pomocniczą w sprawach dotyczących życia i posługi osób życia konsekrowanego w archidiecezji. W ten sposób Rada uczestniczy w pasterskiej trosce Arcybiskupa Metropolity Katowickiego o wszystkie formy życia konsekrowanego.

2. Rada realizuje swoje zadanie przez informowanie Arcybiskupa Metropolity Katowickiego o aktualnych sprawach życia konsekrowanego oraz przez omawianie zagadnień wskazanych przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego i proponowanych przez członków Rady.

3. W skład Rady wchodzą (powołani na okres pięciu lat):

a. wikariusz Arcybiskupa Metropolity Katowickiego odpowiedzialny za sprawy życia konsekrowanego;

b. referenci zakonni w archidiecezji;

c. przedstawiciel zakonów kontemplacyjnych;

d. przedstawiciel instytutów świeckich;

e. przedstawiciel indywidualnych form życia konsekrowanego;

f. przełożeni wyżsi zgromadzeń zakonnych żeńskich i męskich, których domy generalne i prowincjalne znajdują się na terenie archidiecezji;

g. inne osoby powołane do Rady przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego na pięcioletnią kadencję.

4. Rada wybiera spośród członków osobę, która będzie pełnić funkcję sekretarza dokumentującego działalność Rady.

5. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej dwa razy w roku. 

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD