Regulamin wyborów do Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej w archidiecezji katowickiej

Sebastian

2017-01-31

1. Do Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”) wybierani są:

a. duchowni diecezjalni i zakonni, posługujący w duszpasterstwie archidiecezjalnym;

b. członkinie instytutów życia konsekrowanego posługujących na terenie archidiecezji katowickiej;

c. świeccy, będący członkami parafialnych rad duszpasterskich parafii archidiecezji katowickiej.

2. Wybory prezbiterów diecezjalnych.

a. Prezbiterzy wybierają spośród siebie po jednym przedstawicielu z okręgów wyborczych: Chorzów, Jastrzębie, Katowice, Mikołów, Pszczyna, Rybnik, Tychy, Wodzisław Śląski.

b. Do okręgu wyborczego Chorzów należą dekanaty: Chorzów, Chorzów Batory, Kochłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice.

c. Do okręgu wyborczego Jastrzębie należą dekanaty: Jastrzębie Górne, Jastrzębie-Zdrój, Pawłowice.

d. Do okręgu wyborczego Katowice należą dekanaty: Katowice-Bogucice, Katowice-Panewniki, Katowice-Piotrowice, Katowice-Śródmieście, Katowice-Załęże oraz Mysłowice.

e. Do okręgu wyborczego Mikołów należą dekanaty: Dębieńsko, Knurów, Łaziska, Mikołów, Orzesze.

f. Do okręgu wyborczego Pszczyna należą dekanaty: Miedźna, Pszczyna, Suszec.

g. Do okręgu wyborczego Rybnik należą dekanaty: Boguszowice, Golejów, Niedobczyce, Rybnik, Żory.

h. Do okręgu wyborczego Tychy należą dekanaty: Bieruń, Lędziny, Tychy Nowe, Tychy Stare.

i. Do okręgu wyborczego Wodzisław Śląski należą dekanaty: Gorzyce, Pogrzebień, Pszów, Wodzisław Śląski.

j. Wybory w poszczególnych okręgach odbywają się dwustopniowo.

k. Najpierw wybierany jest kandydat w poszczególnych dekanatach.

l. Następnie w dekanatach całego okręgu wyborczego wybiera się jednego kandydata spośród tych, którzy uzyskali największą liczbę głosów w poszczególnych dekanatach.

m. Odpowiedzialnym za wybory w dekanacie jest ksiądz dziekan, który powołuje trzyosobową komisję wyborczą.

n. Odpowiedzialnymi za wybory w poszczególnych okręgach są dziekani wyznaczeni przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego.

3. Wybory członkiń instytutów życia konsekrowanego oraz duchownych zakonnych.

a. Członkinie instytutów życia konsekrowanego i duchowni zakonni, posługujący na terenie archidiecezji katowickiej, wybierają spośród siebie po dwóch przedstawicieli.

b. Odpowiedzialny za wybory jest wikariusz, któremu powierzono troskę o życie konsekrowane.

4. Wybory świeckich.

a. Świeccy są reprezentowani w Radzie przez dwóch przedstawicieli z okręgów wyborczych: Chorzów, Katowice, Ruda Śląska oraz po jednym przedstawicielu z okręgów: Jastrzębie, Knurów, Mikołów, Mysłowice, Pszczyna, Rybnik, Tychy, Wodzisław Śląski, Żory.

b. Do okręgu wyborczego Chorzów należą dekanaty: Chorzów, Chorzów Batory, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie.

c. Do okręgu wyborczego Katowice należą dekanaty: Katowice-Bogucice, Katowice-Panewniki, Katowice-Piotrowice, Katowice-Śródmieście, Katowice-Załęże.

d. Do okręgu wyborczego Ruda Śląska należą dekanaty: Kochłowice, Ruda Śląska, Świętochłowice.

e. Do okręgu wyborczego Jastrzębie należą dekanaty: Jastrzębie Górne, Jastrzębie-Zdrój, Pawłowice.

f. Do okręgu wyborczego Knurów należą dekanaty: Dębieńsko, Knurów.

g. Do okręgu wyborczego Mikołów należą dekanaty: Łaziska, Mikołów, Orzesze.

h. Do okręgu wyborczego Mysłowice należą dekanaty: Bieruń, Lędziny, Mysłowice.

i. Do okręgu wyborczego Pszczyna należą dekanaty: Miedźna, Pszczyna, Suszec.

j. Do okręgu wyborczego Rybnik należą dekanaty: Golejów, Niedobczyce, Rybnik.

k. Do okręgu wyborczego Tychy należą dekanaty: Tychy Nowe, Tychy Stare.

l. Do okręgu wyborczego Wodzisław Śląski należą dekanaty: Gorzyce, Pogrzebień, Pszów, Wodzisław Śląski.

m. Do okręgu wyborczego Żory należą dekanaty: Boguszowice, Żory.

n. Wybory w poszczególnych okręgach odbywają się trójstopniowo.

o. Najpierw wybierany jest kandydat z każdej parafialnej rady duszpasterskiej.

p. Następnie kandydaci wybrani na terenie dekanatu wybierają spośród siebie jednego przedstawiciela.

q. Wybrani przedstawiciele poszczególnych dekanatów przedstawiani są przez ich proboszczów Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu, który powołuje członków Rady z danego okręgu.

r. Odpowiedzialnym za wybory w parafiach jest proboszcz.

s. Odpowiedzialnym za wybory w dekanacie jest dziekan.

5. Wszelkie wątpliwości w wyborach do Rady rozstrzyga Arcybiskup Metropolita Katowicki. 

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD