Dekret zatwierdzający i promulgujący Statuty II Synodu Archidiecezji Katowickiej

Sebastian

2017-01-31

Na większą chwałę Boga Trójjedynego oraz dla dobra wiernych Kościoła katowickiego, na mocy kan. 466 Kodeksu prawa kanonicznego, zatwierdzam Statuty II Synodu Archidiecezji Katowickiej, na które składają się synodalne Uchwały oraz zbiór aktów wykonawczych (Suplement do rocznika 2016 „Wiadomości Archidiecezjalnych”).

Statuty promulguję jako prawo partykularne Archidiecezji Katowickiej. Obowiązywać ono będzie od 1 stycznia 2017 roku.

 

+ Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki

 

Ks. Jan Smolec

Kanclerz Kurii Metropolitalnej

 

Katowice, dnia 20 listopada 2016 roku

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

 

Dokumenty, Dokumenty Archidiecezji. SYNOD