Duszpasterstwa Specjalne

2018-09-25

Akademickie ks. Damian Copek
kom.: +48 502 282 814
e-mail.: damian.copek@archidiecezjakatowicka.pl
www.da.katowice.pl

Ośrodki akademickie w archidiecezji
 
Apostolstwa Chorych

ks. Wojciech Bartoszek
tel.: +48 32 251 21 52
e-mail: wojciech.bartoszek@archidiecezjakatowicka.pl
www.apchor.pl
 

Chorych

ks. Łukasz Stawarz
kom.: +48 502 424 104
e-mail: lukasz.stawarz@archidiecezjakatowicka.pl

ks. Michał Orlik, duszpasterz pomocniczy
tel.: +48 32 246 28 76
e-mail: michal.orlik@archidiecezjakatowicka.pl

ks. Wojciech Bartoszek, duszpasterz pomocniczy
tel.: +48 32 251 21 52
e-mail: wojciech.bartoszek@archidiecezjakatowicka.pl
www.apchor.pl

Grup Modlitwy św. Ojca Pio ks. Zygmunt Klim
kom.: +48 603 744 730
e-mail: zygmunt.klim@archidiecezjakatowicka.pl
 
Harcerzy ks. Piotr Larysz
tel.: +48 32 336 21 26
e-mail: piotr.larysz@archidiecezjakatowicka.pl
www.harcerze.archidiecezja.katowice.pl
 
Hodowców gołębi pocztowych ks. Michał Motyka
e-mail: michal.motyka@archidiecezjakatowicka.pl
 
Mniejszości niemieckiej w Katowicach ks. Władysław Basista
kom.: +48 504 997 314
e-mail: wladyslaw.basista@archidiecezjakatowicka.pl
 
Multimedialnego Studium
Formacji Biblijnej "Biblicum Śląskie"
ks. Adam Sekściński
kom.: +48 698 61 31 60
e-mail: koordynator@archidiecezjakatowicka.pl
www.biblicum.pl
 
Myśliwych ks. Mariusz Pacwa
e-mail: mariusz.pacwa@archidiecezjakatowicka.pl
 
Niepełnosprawnych ks. Krzysztof Bąk
kom.: +48 698 639 250
e-mail: krzysztof.bak@archidiecezjakatowicka.pl

ks. Tomasz Nowak
kom.: +48 604 157 897
e-mail: tomasz.nowak@archidiecezjakatowicka.pl
 
Niesłyszących ks. Bogusław Świech
kom: +48 504 755 759
e-mail: boguslaw.swiech@archidiecezjakatowicka.pl
www.glusi.slask.pl
Ośrodki Duszpasterstwa Niesłyszących
Nowa Ewangelizacja ks. Bogdan Kania
kom.: + 48 519 546 184
e-mail: bogdan.kania@archidiecezjakatowicka.pl
 
Osób uzależnionych ks. Wojciech Ignasiak
kom.: +48 602 823 742
e-mail: wojciech.ignasiak@archidiecezjakatowicka.pl
 
  ks. Piotr Brząkalik, duszpasterz pomocniczy
kom.: +48 601 448 870
e-mail: piotr.brzakalik@archidiecezjakatowicka.pl

ks. Zygmunt Klim , duszpasterz pomocniczy
kom.: +48 603 744 730
e-mail: zygmunt.klim@archidiecezjakatowicka.pl

ks. Adam Skutela, duszpasterz pomocniczy
kom.: +48 609 917 038
e-mail: adam.skutela@archidiecezjakatowicka.pl
 
Pielgrzymów ks. Władysław Kolorz
kom.: +48 601 413 344
e-mail: wladyslaw.kolorz@archidiecezjakatowicka.pl
www.duszpasterz.pielgrzymow.pl
 
Projektu "Światło w familoku" ks. Piotr Wenzel
tel.: +48 32 242 05 43
e-mail: piotr.wenzel@archidiecezjakatowicka.pl
 
Przewodników turystycznych ks. Piotr Wenzel
tel.: +48 32 242 05 43
e-mail: piotr.wenzel@archidiecezjakatowicka.pl
 
Pszczelarzy ks. Grzegorz Kotyczka
tel.: +48 32 241 33 33
e-mail: grzegorz.kotyczka@archidiecezjakatowicka.pl
 
Sekretariatu Górnictwa
i Energetyki
NSZZ "Solidarność"
ks. Bernard Czernecki
tel.: +48 32 471 63 77
e-mail: bernard.czarnecki@archidiecezjakatowicka.pl
 
Społecznych Ruchów i Organizacji Ekologicznych ks. Grzegorz Krząkała
tel.: +48 32 256 93 71
e-mail: grzegorz.krzakala@archidiecezjakatowicka.pl
 
Sportowców ks. Krzysztof Sitek
kom.: +48 603 582 259
e-mail: krzysztof.sitek@archidiecezjakatowicka.pl
 
Śląskich Bożogrobców ks. Krzysztof Bąk
kom.: +48 698 639 250
e-mail: krzysztof.bak@archidiecezjakatowicka.pl
 
Śląskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr ks. Antoni Reginek
kom.: +48 519 546 290
e-mail: antoni.reginek@archidiecezjakatowicka.pl
 
Środowisk Samorządu Terytorialnego ks. Roman Chromy
kom.: +48 519 512 978
e-mail: roman.chromy@archidiecezjakatowicka.pl
 
Więzienne ks. Marek Zyzak
kom.: +48 691 896 839
e-mail: marek.zyzak@archidiecezjakatowicka.pl

ks. Jacek Pawlus
tel.: +48 32 471 11 93
e-mail: joachim.kloza@archidiecezjakatowicka.pl

ks. Zbigniew Pilecki
tel.: +48 32 222 23 36
e-mail: krzysztof.kasza@archidiecezjakatowicka.pl
 
Zakonu Rycerzy Kolumba ks. Witold Kania
tel.: + 48 32 227 74 24
e-mail: witold.kania@archidiecezjakatowicka.pl
 
Związku Górnośląskiego ks. Arkadiusz Wuwer
kom.: +48 609 292 170
e-mail: arkadiusz.wuwer@archidiecezjakatowicka.pl
 
Związku Polskich Kawalerów Maltańskich ks. Michał Palowski
tel.: +48 32 202 88 40
e-mail: michal.palowski@archidiecezjakatowicka.pl
 
Związków niesakralmentalnych ks. Bogumił Mazurczyk
tel.: +48 32 211 81 44
e-mail: bogumil.mazurczyk@archidiecezjakatowicka.pl
 
Żeglarzy i ratowników wodnych rejonu Rybnika ks. Grzegorz Jagieł
tel.: +48 32 421 07 69
e-mail: grzegorz.jagiel@archidiecezjakatowicka.pl
 

Duszpasterstwa