Duszpasterstwa specjalistyczne - inne

Archidiecezja Katowicka

2011-10-26

Chorych
- ks. Krzysztof Tabath (tel: 601 165 038; e-mail: krzysztof.tabath@archidiecezjakatowicka.pl)
- ks. Andrzej Ahnert (tel: 501 828 159; e-mail: andrzej.ahnert@archidiecezjakatowicka.pl)
- ks. Krzysztof Goik (tel: 510 335 600; e-mail: krzysztof.goik@archidiecezjakatowicka.pl)
- ks. Wojciech Grzesiak (tel: 793 753 083; e-mail: wojciech.grzesiak@archidiecezjakatowicka.pl)

Grup Modlitwy św. Ojca Pio - ks. Zygmunt Klim
tel: 603 744 730
e-mail: zygmunt.klim@archidiecezjakatowicka.pl

Harcerzy
- ks. Piotr Grzegorz Płonka (tel: 519 546 408; e-mail: piotr.grzegorz.plonka@archidiecezjakatowicka.pl)
- ks. Piotr Larysz (tel: 32 258 47 92; e-mail: piotr.larysz@archidiecezjakatowicka.pl)
- ks. Rafał Śpiewak (tel: 32 422 22 47; e-mail: rafal.spiewak@archidiecezjakatowicka.pl)
- ks. Wojciech Solik (tel: 32 241 33 39; e-mail: wojciech.solik@archidiecezjakatowicka.pl)
- ks. Marek Antosz (tel: 691 894 620; e-mail: marek.antosz@archidiecezjakatowicka.pl)

www.harcerze.archidiecezjakatowicka.pl

Honorowych dawców krwi - ks. Adam Bojdoł
tel: 32 424 71 23
e-mail: adam.bojdol@archidiecezjakatowicka.pl

Kombatantów, więźniów politycznych i organizacji niepodległościowych - ks. prał. Henryk Zganiacz
tel: 604 589 947
e-mail: henryk.zganiacz@archidiecezjakatowicka.pl

Małżeństw niesakramentalnych - ks. Władysław Kolorz
tel: 601 413 344
e-mail: wladyslaw.kolorz@archidiecezjakatowicka.pl

Mniejszości niemieckiej - ks. prał. Władysław Basista
tel: 504 997 314
e-mail: wladyslaw.basista@archidiecezjakatowicka.pl

Myśliwych - ks. Marian Kasperczyk
tel: 505 529 772
e-mail: marian.kasperczyk@archidiecezjakatowicka.pl

Niepełnosprawnych
- ks. prał. dr Krzysztof Bąk (tel: 698 639 250; e-mail: krzysztof.bak@archidiecezjakatowicka.pl)
- ks. Tomasz Nowak (tel: 604 157 897; e-mail: tomasz.nowak@archidiecezjakatowicka.pl)

Pielgrzymów - ks. Władysław Kolorz
tel: 601 413 344
e-mail: wladyslaw.kolorz@archidiecezjakatowicka.pl

Przewodników turystycznych - ks. Piotr Wenzel
tel: 519 546 061
e-mail: piotr.wenzel@archidiecezjakatowicka.pl

Pszczelarzy - ks. Grzegorz Kotyczka
tel: 32 241 33 33
e-mail: grzegorz.kotyczka@archidiecezjakatowicka.pl

Społecznych Ruchów i Organizacji Ekologicznych - ks. Grzegorz Krząkała
tel: 32 256 93 71
e-mail: grzegorz.krzakala@archidiecezjakatowicka.pl

Sportowców - ks. Krzysztof Sitek
tel: 603 582 259
e-mail: krzysztof.sitek@archidiecezjakatowicka.pl

Stowarzyszenia Szarych Szeregów - ks. Jan Mrówka SI

Trzeźwościowe
- ks. Zygmunt Klim (tel: 603 744 730; e-mail: zygmunt.klim@archidiecezjakatowicka.pl)
- ks. kan. Piotr Brząkalik (tel: 601 448 870; e-mail: piotr.brzakalik@archidiecezjakatowicka.pl)
- ks. Adam Skutela (tel: 609 931 795; e-mail: adam.skutela@archidiecezjakatowicka.pl)
- ks. Wojciech Ignasiak (tel: 602 823 742; e-mail: wojciech.ignasiak@archidiecezjakatowicka.pl)

Więzienne
- ks. Marek Wójcicki (tel: 519 546 262; e-mail: marek.wojcicki@archidiecezjakatowicka.pl)
- ks. Joachim Kloza (tel: 32 471 11 93; e-mail: joachim.kloza@archidiecezjakatowicka.pl)
- ks. Krzysztof Kasza (tel: 606 653 820; e-mail: krzysztof.kasza@archidiecezjakatowicka.pl)

Związku Górnośląskiego - ks. kan. Paweł Buchta
tel: 519 546 265
e-mail: pawel.buchta@archidiecezjakatowicka.pl

Związku Polskich Kawalerów Maltańskich - ks. Michał Palowski
tel: 519 546 098
e-mail: michal.palowski@archidiecezjakatowicka.pl

 

Opiekunowie Duchowi:

Apostolatu Maryjnego - ks. prał. Jan Szewczyk
tel: 603 081 122
e-mail: jan.szewczyk@archidiecezjakatowicka.pl

Dziewic Konsekrowanych - ks. dr Mirosław Godziek
tel. 32 226 02 07
e-mail: miroslaw.godziek@archidiecezjakatowicka.pl

Katolickiego Telefonu Zaufania - ks. prał dr Andrzej Suchoń
tel: 505 063 074
e-mail: andrzej.suchon@archidiecezjakatowicka.pl

Rodziny Szkół imienia bł. Jana Pawła II - ks. kan. Jerzy Lisczyk
tel: 32 342 28 50
e-mail: jerzy.lisczyk@archidiecezjakatowicka.pl

Szkół Katolickich - ks. dr Roman Buchta
tel: 698 639 297
e-mail: roman.buchta@archidiecezjakatowicka.pl

 

Duszpasterstwa