Kancelaria Kurii

ul. Jordana 39, 40-043 Katowice

Archidiecezja Katowicka

2018-09-17

Adres do korespondencji: 40-950 Katowice
skr. poczt. 206
 

centrala tel.: +48 32 251 21 60, +48 32 251 32 74;
kom.: +48 519 546 020;
fax: +48 32 251 48 30;
e-mail:  kuria@archidiecezjakatowicka.pl

Uprzejmie prosimy, by wszelkie zapytania, zgłoszenia i inne kwestie wymagające udzielenia urzędowej odpowiedzi przesyłane były do kurii w formie pisemnej, własnoręcznie podpisane, z podaniem adresu do korespondencji. Kancelaria Kurii Metropolitalnej nie prowadzi korespondencji urzędowej drogą elektroniczną.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 9.00-15.30 
(od 12.00 do 13.00 przerwa na modlitwę i obiad)
 
Kanclerz Kurii Metropolitalnej: ks. Jan Smolec
kom.: +48 519 546 008
e-mail: jan.smolec@archidiecezjakatowicka.pl
 
Notariusze: ks. Adam Sekściński
kom.: +48 501 865 526
e-mail: adam.sekscinski@archidiecezjakatowicka.pl

ks. Paweł Rylski
kom.: +48 519 318 941
e-mail: pawel.rylski@archidiecezjakatowicka.pl
 
Referentka:

s. Małgorzata Oczkowicz SDS
kom.: +48 501 865 439
e-mail: siostra.malgorzata@archidiecezjakatowicka.pl

Biuro korespondencji: Anna Paluch
kom.: +48 519 546 111
 
Sekretariat
wikariuszy generalnych
i kanclerza:

s. Natalia Ścierska CSSE
kom.: +48 519 546 126;
e-mail: siostra.natalia@archidiecezjakatowicka.pl

 

Kuria Metropolitalna