Eucharystia w 30. rocznicę śmierci bpa Herberta Bednorza

Biuro Prasowe Archidiecezji Katowickiej

2019-04-11