Eucharystia w intencji Wojsk Obrony Terytorialnej

Biuro Prasowe Archidiecezji Katowickiej

2018-10-23