§ 1
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim (dalej = Rada) jest zespołem osób powoływanych na drodze nominacji przez Metropolitę Katowickiego. Stanowi gremium informacyjno-doradcze Arcybiskupa Metropolity.
§ 2
Do Rady zapraszane są osoby o wybitnym stopniu kompetencji, specjaliści w swoich dziedzinach, reprezentujący środowiska akademickie, dziennikarskie, przedsiębiorców, polityków, samorządowców oraz teoretyków i praktyków różnych dziedzin społecznych.
§ 3
Zadaniem Rady jest wypracowanie, w uzgodnieniu z Arcybiskupem Metropolitą, opinii na temat ważnych aktualnych wydarzeń społecznych w aspekcie działalności pasterskiej z ukierunkowaniem na rozwiązania praktyczne.
§ 4
Wypracowane opinie stanowią, niezobowiązujący Arcybiskupa Metropolitę, głos doradczy, mogą też być, za zgodą Arcybiskupa Metropolity, podawane opinii publicznej jako stanowisko Rady.
§ 5
Przewodniczącym Rady Społecznej jest Arcybiskup Metropolita, który zwołuje posiedzenia Rady przynajmniej dwa razy w roku i określa przedmiot obrad. Rada może zostać zwołana także w trybie nadzwyczajnym na wniosek Arcybiskupa Metropolity albo na pisemny wniosek 2/3 jej Członków.
§ 6
Rada może zaproponować Arcybiskupowi Metropolicie przedmiot obrad, jeśli zyska on uznanie zwyczajnej większości członków Rady.
§ 7
Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza Rady. Obowiązkiem sekretarza jest protokołowanie obrad i spełnianie obowiązków związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Rady.
§ 8
Obrady Rady mogą być prowadzone plenarnie lub w sekcjach, które Rada wyłania „ad casum”.
§ 9
Rezygnacja z członkostwa w Radzie w trakcie trwania jej kadencji może nastąpić decyzją Arcybiskupa Metropolity, na pisemny wniosek Członka lub na pisemny wniosek 2/3 Członków Rady.
§ 10
Kadencja Rady trwa 5 lat. W tym też czasie obowiązuje powyższy Statut.

21-02-2020

Nie wskazywałem żadnej osoby, która ma być upamiętniona w Panteonie Górnośląskim

Może niektórych rozczaruję, ale nie wskazywałem osobiście żadnej osoby, która ma być upamiętniona w Panteonie Górnośląskim - powiedział abp Wiktor Skworc w Radiu eM.

20-02-2020

Foto: ks. Tomasz Wojtal

Abp Skworc do dziekanów: Czekają nas ważne wydarzenia

Metropolita katowicki spotkał się z dziekanami archidiecezji katowickiej. W spotkaniu wzięli udział biskupi pomocniczy oraz pracownicy kurii.

20-02-2020

Beatyfikacja ks. Jana Machy 17 października w katedrze

Beatyfikacja Czcigodnego Sługi Bożego ks. Jana Machy odbędzie się w sobotę, 17 października br., w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Termin uroczystości zaaprobował papież Franciszek, datę potwi...

18-02-2020

Marta Sudnik-Paluch/ Foto Gość

Podpisanie umowy w sprawie Panteonu Górnośląskiego

Przedstawiciele instytucji, które będą wspólnie odpowiadać za nową jednostkę kultury, spotkali się w podziemiach katedry - przyszłych przestrzeniach Panteonu.

18-02-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Powstanie Panteon Górnośląski. Dzisiaj podpisanie umowy

Powstanie Panteon Górnośląski. W obecności premiera Mateusza Morawieckiego umowę podpiszą abp Wiktor Skworc, wiceminister kultury Jarosław Sellin, marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski i prezyde...

16-02-2020

Foto: ks. Rafał Skitek/Radio eM

Eucharystia tematem rekolekcji kurialnych

Metropolita katowicki, biskupi pomocniczy oraz prezbiterzy posługujący w kurii metropolitalnej i instytucjach diecezjalnych wzięli udział w kapłańskich rekolekcjach.

15-02-2020

Alina Świeży-Sobel/Foto Gość

Mistrzowie Polski w sutannach na trasie narciarskiej

Rozegrane na Stożku w Wiśle-Łabajowie 23. Mistrzostwa Polski Księży i Kleryków w Narciarstwie Alpejskim odbyły się bez przeszkód, choć kapryśna aura tej zimy narciarzy nie rozpieszcza.

SOBOTA,
22 lutego 2020 roku
ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA
Biały kolor w liturgii

Słowo na dzisiaj

Mt 16, 13-19 | Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni...

ROCZNICA ŚMIERCI:
1940 † Leon Haroński
1948 † Józef Grycman
1969 † Gerard Domagała CM
1976 † Jan Michałek
1993 † Stanisław Czerwionka
2009 † Franciszek Konieczny

ROCZNICA URODZIN:
1945 - ks. Henryk Jersz
1944 - ks. Hubert Seweryn
1959 - ks. Bogusław Mielnik
1964 - ks. Dariusz Neterowicz
1976 - ks. Szymon Kiera
1986 - ks. Grzegorz Szołucha
1988 - ks. Adam Zgodzaj