1. Rada Społeczna przy Arcybiskupie Katowickim (zwana dalej „Radą”) jest ciałem doradczym Arcybiskupa Metropolity Katowickiego.

2. Członków Rady powołuje Arcybiskup Metropolita Katowicki na pięcioletnią kadencję spośród osób cechujących się wybitnymi kompetencjami w środowiskach: akademickim, dziennikarskim, w gronie przedsiębiorców, polityków, samorządowców oraz teoretyków i praktyków różnych dziedzin społecznych.

3. Zadaniem Rady jest analiza bieżącej sytuacji społecznej i kulturowej oraz wypracowywanie dla Arcybiskupa Metropolity Katowickiego opinii na temat ważnych aktualnych wydarzeń i zjawisk społecznych lub kulturowych w aspekcie działalności pasterskiej z ukierunkowaniem na rozwiązania praktyczne.

4. Wypracowane opinie stanowią niepubliczny głos doradczy, mogą one jednak być, za zgodą Arcybiskupa Metropolity Katowickiego, podawane opinii publicznej jako stanowisko Rady.

5. Przewodniczącym Rady jest Arcybiskup Metropolita Katowicki, który zwołuje jej posiedzenia przynajmniej dwa razy w roku i określa przedmiot obrad. Rada może zostać zwołana także w trybie nadzwyczajnym na wniosek Arcybiskupa Metropolity Katowickiego albo na pisemny wniosek dwóch trzecich jej członków.

6. Rada może zaproponować Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu przedmiot obrad, jeśli zyska on uznanie zwyczajnej większości członków Rady.

7. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza. Obowiązkiem sekretarza jest protokołowanie obrad i spełnianie obowiązków związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Rady. Wszystkie wytworzone przez Radę dokumenty przechowywane są w kancelarii kurii metropolitalnej.

8. Obrady Rady mogą być prowadzone plenarnie lub w sekcjach, które Rada wyłania ad casum.

16-10-2019

Zmarł śp. ks. prałat, kan. Wolfgang Römer kapłan Diecezji Aachen

Ks. prałat kan. Wolfgang Römer od połowy lat 70-tych ubiegłego wieku przybywał do Polski i do diecezji katowickiej, aby mobilizować nas do duszpasterstwa niepełnosprawnych i do rozwijania duszpasterstwa ...

16-10-2019

Nic bez papieża. Sekretarz Episkopatu Niemiec o "Drodze Synodalnej"

W ramach “Drogi Synodalnej” nie będzie żadnych wyjątkowych, jedynie niemieckich rozwiązań bez akceptacji papieża i Rzymu w sprawach o znaczeniu globalnym dla Kościoła.

15-10-2019

fot. D. Sitko

Abp Skworc pobłogosławił nową siedzibę Apostolstwa Chorych

Metropolita katowicki pobłogosławił nową siedzibę Apostolstwa Chorych w Katowicach przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30/4

12-10-2019

Abp Skworc do nauczycieli: Wasza praca to dobry zasiew

Z okazji Święta Edukacji Narodowej metropolita katowicki wystosował do nauczycieli i wychowawców specjalne życzenia i podziękowania.

13-10-2019

fot. K. Gawor

Prof. Władysław Nasiłowski odebrał w katedrze nagrodę „Lux ex Silesia”

Wybitny lekarz, „nestor śląskiej medycyny”, odebrał w niedzielę wieczorem po Eucharystii inaugurującej nowy rok akademicki, z rąk metropolity katowickiego abp Wiktora Skworca nagrodę „Lux ex Silesi...

13-10-2019

fot. K. Gawor

Katowice: Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego

W katowickiej katedrze celebrowano Eucharystię na rozpoczęcie nowego roku akademickiego

13-10-2019

fot. ks. S. Kreczmański

Abp W. Skworc w Krasowach na 100-leciu kościoła: Bądźcie wierni Eucharystii i tej wierności uczcie

Abp Wiktor Skworc przewodniczył uroczystej Eucharystii dziękczynnej z okazji 100-lecia istnienia kościoła parafialnego w Mysłowicach - Krasowach

Piątek,
18 października 2019 roku

ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA

ROCZNICA ŚMIERCI:
1934 - ks. Franciszek Miczek
1939 - ks. Wilhelm Woźniak
1950 - ks. Emanuel Grim
1973 - ks. Bernardyn Grzyśka OFM