Dzień Życia Konsekrowanego

Sebastian

2017-01-30

W czwartek, 2 lutego, w kalendarzu Kościoła katolickiego przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, które z inicjatywy św. Jana Pawła II jest obchodzone jako Dzień Życia Konsekrowanego.

Tego dnia w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach o godz. 10.30 rozpocznie się świąteczne spotkanie osób konsekrowanych z całej archidiecezji katowickiej. Uczestnicy będą dziękować Bogu za dar powołania. O godz. 12.00 wezmą udział we Mszy świętej w katedrze sprawowanej pod przewodnictwem metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca.

Z okazji tegorocznego Dnia Życia Konsekrowanego abp Skworc kierował do wszystkich księży archidiecezji list, w którym przypomniał, że zgodnie ze stwierdzeniem Soboru Watykańskiego II stan życia konsekrowanego, choć  nie jest częścią hierarchicznej struktury Kościoła, to „należy on jednak nienaruszalnie do jego życia i świętości”.

„Rzeczywiście, trudno wyobrazić sobie Kościół bez osób zakonnych, członków instytutów świeckich, konsekrowanych dziewic i wdów, bez ich modlitwy, ofiary i prowadzonych przez nich dzieł apostolskich: różnorodnych duszpasterstw, sanktuariów, szkół, mediów, posługi kaznodziejskiej, rekolekcyjnej, służby chorym i ubogim” - czytamy w piśmie metropolity katowickiego. 

Abp Skworc zwrócił uwagę, że wiele tysięcy Polaków i Polek prowadzi życie konsekrowane, oparte na radach ewangelicznych. Osoby konsekrowane pochodzące z Polski pracują też w wielu krajach na świecie. „Zachęcam zatem do modlitwy w ich intencjach. W sposób szczególny módlmy się za tych, którzy żyją i służą na terenie naszej archidiecezji. W parafiach, w których znajdują się wspólnoty zakonne, proszę zaprosić osoby konsekrowane na Mszę św. w ich intencji, sprawowaną w święto Ofiarowania Pańskiego lub  w następującą po nim niedzielę. To dobra okazja, by dziękować Panu Bogu za dar ich powołania oraz za bogactwo charyzmatów, którymi ubogacają poszczególne parafie” - napisał metropolita katowicki.

Materialnym wsparciem osób życia konsekrowanego i ich dzieł będzie kolekta zebrana  w parafiach dnia 2 lutego, która tradycyjnie zostanie przekazana zakonom kontemplacyjnym, siostrom karmelitankom i wizytkom, trwającym na modlitwie za Kościół katowicki. Abp Skworc przypomniał, że również kilka innych wspólnot sióstr karmelitanek w kraju i poza jego granicami wspiera modlitwą dzieło ewangelizacji prowadzone w archidiecezji i metropolii katowickiej.

„Modlitwa trwa w zakonach kontemplacyjnych codziennie około 8 godzin — tyle, ile dzień pracy zawodowej ludzi świeckich. Odejście sióstr od świata jest tylko pozorne, gdyż są one niejako na pierwszym froncie zmagań, gdy modlą się za Kościół, w tym za naszą archidiecezję,  za rządzących, a także w osobistych sprawach wielu ludzi, którzy o to proszą, pukając do klasztornej furty lub zwracając się przez internet o modlitewne wsparcie” - wyjaśnił abp Skworc, wzywając do budowania w parafiach wraz z osobami życia konsekrowanego jedności, która wyraża się w codziennej współpracy i wspólnych inicjatywach duszpasterskich. „Zachęcam do współdziałania w realizacji uchwał II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Wspólnie bądźmy „wsłuchani w Ducha”,  by życzliwość i współdziałanie były czytelnym znakiem wzajemnej miłości i szacunku. W wielu dziedzinach ta współpraca jest bardzo owocna. Bóg zapłać za modlitwę, wspólną pracę, służbę  i świadectwo współdziałania dla sprawy Królestwa Bożego” - napisał.

[youtube url="https://www.youtube.com/embed/R88bFHB0RME"]

ASI

Inne