30 rocznica święceń bp seniora Gerarda Bernackiego

W poniedziałek 16 kwietnia br. emerytowany biskup pomocniczy Gerard Bernacki obchodzi 30 rocznicę przyjęcia święceń biskupich

Biuro Prasowe Archidiecezji Katowickiej

2018-04-14

W poniedziałek 16 kwietnia br. emerytowany biskup pomocniczy Gerard Bernacki obchodzi 30 rocznicę przyjęcia święceń biskupich. Z tej okazji Jubilata otaczamy naszą szczególną pamięcią, duchowym wsparciem i modlitwą o łaskę zdrowia.

Msza św. dziękczynna zostanie odprawione w kaplicy Bonifraterskiego Centrum Zdrowia, w domu prowadzonym przez Braci Bonifratrów, którzy od 2012 roku otaczają bpa Gerarda codzienną troską i opieką.

W uroczystości weźmie udział delegacja duchowieństwa archidiecezji katowickiej z bpem Adamem Wodarczykiem na czele.

Latest