Abp Skworc: Kościół ma swój początek w wieczerniku

Metropolita katowicki przewodniczył w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego uroczystej Eucharystii

zdjęcie: ks. S. Kreczmański

2019-06-09

W jej trakcie podkreślił, że „Kościół ma swój początek w wieczerniku”.

Podczas homilii abp Skworc zauważył, że „to, co dokonało się w jerozolimskim wieczerniku ma swoją kontynuację w Kościele, który w wieczerniku ma swój początek”. – To w Kościele i przez Kościół doświadczamy tego, co stało się udziałem św. Pawła (…). Tak jak On – wsparci mocą Ducha Świętego – mówimy „Panem jest Jezus!” i różnymi drogami, podejmując różne posługi, w zależności od talentów, jakimi zostaliśmy obdarowani, dążymy do tego samego celu, do Boga – mówił.

Metropolita katowicki podkreślił również, że „różnorodne dary Ducha Świętego, w jakie zostały wyposażone kościelne wspólnoty i pojedynczy wierni, są ubogaceniem dla dobra wspólnego, dla dobra Kościoła i tych społeczności, w których żyjemy”.

Duchowny odniósł się także do pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny sprzed 40 laty. Przypomniał, że rocznica wizyty jest okazją do „zauważenia całego bogactwa i spojrzenia na Kościół całościowo, jako na owoc działania Ducha Świętego w globalnej wspólnocie Kościoła”.

Przypominał, że ogarnięci i napojeni Duchem Świętym mamy się otwierać na uniwersalne przestrzenie ewangelizacji i dawać świadectwo jedności. – Sposobem realizowania powołania i wypełnienia życia jest kroczenie w Duchu Świętym i wraz z Maryją za Jezusem – naszym Panem – powiedział przywołując jednocześnie słowa św. Jana Pawła II z Placu Zwycięstwa w Warszawie z 1979, który mówił, że „człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa”. – Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa – mówił abp Skworc cytując papieża.

Podczas Eucharystii w sposób szczególny modlono się za rodziny. Przypomniał o tym na wstępie Eucharystii ks. Łukasz Gaweł, proboszcz katowickiej katedry. – Szczególnie modlimy się za rodziny, by były środowiskami wzrastania w miłości, by były świadkami obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci – mówił.

Po zakończonej liturgii z katowickiej katedry wyruszył „Marsz dla życia”. W tym roku skierował się na katowicki Rynek, gdzie przygotowano liczne atrakcje dla rodzin z dziećmi.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Latest