Abp Skworc: Nie da się rządzić, jeśli nie ma się pokory wobec rządzonych

To słowa, które metropolita górnośląski wypowiedział podczas homilii w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w katowickiej archikatedrze w dniu odpustu.

Katowice 26 11 2017 Katedra Chrystusa Króla uroczystości odpustowe

zdjęcie: Henryk Przondziono /Foto Gość

ks.sk

2017-11-27

Nawiązując do przeżywanej uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata abp Skworc podkreślił, że „odwieczne panowanie jest jednocześnie panowaniem pokornym”. Wskazał, że jest to szczególnie ważne wobec „współczesnego kryzysu autorytetu” – Nie da się rządzić jeśli nie ma się właściwej pokory wobec rządzonych. Pokory, która rodzi się ze świadomości służby, a raczej – mówiąc wprost – ze świadomości, iż rządzący sprawuje władzę o tyle, o ile władza ta została mu powierzona, podarowana – mówił hierarcha.

Podczas homilii metropolita katowicki przestrzegł także przed takimi, „którym stanowienie prawa jest środkiem do osiągnięcia osobistego celu, z pominięciem wspólnego dobra”. - Prawo jest narzędziem pokoju a nie samozadowolenia, oraz, że ma służyć człowiekowi, który jest jego sługą – mówił hierarcha.

Abp Skworc zachęcał także chrześcijan do aktywności. Podkreślił, że winni oni wpływać na stanowione prawo, „które powinno odpowiadać niezmiennemu prawu Bożemu”. – Broniąc człowieka, bronimy jego prawo. Bronimy prawa do życia, od naturalnego początku do naturalnego końca. Prawa do świętowania i niedzielnego wypoczynku i budowania właściwych relacji rodzinnych i społecznych. Prawa do prawidłowo działającego wymiaru sprawiedliwości, ale koniecznie przy jednoczesnym poszanowaniu prawa wszystkich do dobrego imienia – mówił abp Skworc.

W kościele katedralnym wierni usłyszeli także krótkie „sprawozdanie” z wykonanych w katedrze prac. Wśród nich wymieniono odnowienie kaplicy chrzcielnej, witraże, które pojawiły się w kopule katedralnej oraz nowe malowanie, którym szczyci się krypta grobowa katowickich biskupów. Ks. Łukasz Gaweł, proboszcz katedry wspomniał także o tym, że w namioty czwartek prezydent Polski Andrzej Duda wpisał katowicką katedrę wraz z kurią i jej ogrodami na prestiżową listę Pomników Historii.

Podczas Eucharystii modlono się także za zmarłego kilka dni temu ks. prał. Henryka Zganiacza, który przez 25 lat był proboszczem katowickiej parafii katedralnej.

Po Eucharystii metropolita katowicki wręczył także medale „Pro Christi Regno” za zasługi na rzecz lokalnego Kościoła. Dodatkowo wręczono także medale papieskie „Pro Ecclesia et Pontifice”, dwa odznaczenia „Benemerenti” oraz Krzyż Komandorski Orderu św. Grzegorza Wielkiego.

Archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach powstawała w latach 1927-1955. Została konsekrowana przez bpa Zdzisława Golińskiego, ordynariusza częstochowskiego podczas wysiedlenia katowickich biskupów. Od początku była poświęcona Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata.

 

Latest, Slider