Bieruń: Spotkanie metropolity katowickiego z nauczycielami dekanatu bieruńskiego

Abp Wiktor Skworc spotkał się w parafii św. Bartłomieja w Bieruniu z nauczycielami dekanatu.

zdjęcie: ks. S. Kreczmański

2019-01-25

Spotkanie zorganizował ks. dr Damian Bednarski, dekanalny duszpasterz nauczycieli. W homilii, metropolita katowicki, zachęcał do nieustannego podjęcia pracy prowadzącej do pełnego rozkwitu człowieka. Apelował także o zgłębiania nauczania papieża Franciszka.

Abp Skworc podczas homilii zwrócił uwagę, by poznawać prawdę i troszczy się o porządek w sercach. Jako przykład człowieka poszukującego prawdy przedstawił Edytę Stein. – Jej pasją było szukanie prawdy – ostatecznie znalazła ją w Jezusie Chrystusie. Wstąpiła do Karmelu w Kolonii; zginęła wraz ze swoją siostrą w Auschwitz – mówił.

Podczas homilii wskazał także na trudności, jakie wiążą się z obecną pracą nauczyciela. Zauważył, że pojawia się „nadęta biurokracja, która pochłania wiele czasu na wypisywanie dokumentacji”. – Ostatecznie świadczy to o braku zaufania do nauczycieli. Ta wymuszona praca kradnie wam i waszym rodzinom czas, zabiera czas na samokształcenie, konieczne w każdym zawodzie – powiedział.

Główna myśl homilii metropolity górnośląskiego była jednak poświęcona sprawie wychowania. - Spoglądając na osobę Chrystusa, który nas do końca umiłował, głębiej rozumiemy prawdę, że wychowanie to dzieło poświęcenia, miłości; tej rodzicielskiej, matczynej i ojcowskiej, tej nauczycielskiej również – mówił duchowny.

Hierarcha odwołał się także do nauczania papieża Franciszka. Przywołał encyklikę Laudato si’, która także porusza kwestie wychowania. – Papież zachęca nas, aby młode pokolenie wychowywać do przymierza między ludzkością a środowiskiem. Skorzystajmy z bardzo praktycznych, papieskich „podpowiedzi” – dodał.

- Wychowanie można więc określić, jako rzucanie w serca młodego pokolenia ziaren prawdy i dobra, które zawsze owocują, nawet, jeśli nie będziemy mogli tego już naocznie stwierdzić – powiedział abp Skworc. 

Nauczyciele wysłuchali także krótkiej katechezy ks. Bendarksiego dotyczącej darów Ducha Świętego. – To ważne, aby na co dzień towarzyszyła nam świadomość posiadania darów Ducha Świętego – mówił do nauczycieli ks. Bednarski.

W Bieruniu przedstawiciele grona pedagogicznego z kilkunastu placówek oświatowych dekanatu bieruńskiego spotkało się z metropolitą katowickim. Przedstawiciele oświaty uczestniczyli w Eucharystii, która poprzedziła konferencja dekanalnego duszpasterza nauczycieli. Całość zakończyło wspólne spotkanie przy stole.

PRZECZYTAJ HOMILIĘ KSIĘDZA ARCYBISKUPA

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Latest