Bp Olszowski: Bóg działa w życiu na tyle, na ile mu człowiek pozwoli

Nabożeństwem majowym i procesją do piekarskiej bazyliki zakończyła się pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców

zdjęcie: ks. S. Kreczmański

2019-05-26

Podczas nabożeństwa majowego sprawowanego na zakończenie piekarskiej pielgrzymki bp Grzegorz Olszowski podkreślał rolę i działanie Ducha Świętego w życiu Najświętszej Maryi Panny. Zaznaczył także, że „Bóg działa w życiu każdego człowieka na tyle, na ile mu pozwoli”.

Podczas homilii w czasie nabożeństwa majowego bp Olszowski przypomniał, że „Bóg działa w życiu człowieka na tyle, na ile człowiek mu pozwoli”. - Gdybyśmy pozwalali Duchowi działać, to więcej owoców przynosiłoby nasze życie… Duch działa od dwóch tysięcy lat, jest w nas obecny od momentu chrztu… Został „przebudzony” w momencie sakramentu bierzmowania… Duch Święty uzdalnia nas do duchowego wzrastania, do duchowego życia – mówił pomocniczy biskup archidiecezji katowickiej.

Odniósł się także do tegorocznego hasła piekarskiej pielgrzymki „W mocy Bożego Ducha”. – Duch jest pocieszycielem, który przybywa dziś, aby umocnić nasze serca, rozwiać wątpliwości, pocieszyć… Ale aby się to stało, potrzeba otwartości serca na Ducha Świętego… - mówił. 

Pomocniczy biskup archidiecezji katowickiej mówiąc o postawie Najświętszej Maryi Panny podkreślił, że to właśnie Ona „wskazuje na tego, który oświeca naszą codzienność, pokazuje na swojego Syna”. 

Pątnicy podczas modlitwy zawierzali się także Matce Bożej. - Chcemy uczyć się od Maryi życia w łączności z Bogiem. Tak czynili przez wieki nasi poprzednicy. Przybywamy także i my przed cudowny wizerunek Piekarskiej Pani, bo chcemy prosić o pokój w naszych rodzinach i naszych relacjach. Przybywamy przed oblicze Królowej Śląska, której cześć oddają całe pokolenia, chwalą różne języki, wysławiają różne kraje – mówił bp Grzegorz Olszowski podczas nabożeństwa majowego na piekarskim wzgórzu.
 
- Powierzamy Ci wszystkie nasze rodzinny. Wypraszaj im potrzebne łaski u Twojego Syna, aby były na co dzień „Bogiem silne”. Bądź dla nich wzorem pięknej miłości, odwagi i siły w przezwyciężaniu codziennych problemów – modlił się pomocniczy biskup archidiecezji katowickiej.

Nabożeństwo majowe zakończyło się pobłogosławieniem dewocjonaliów, które pielgrzymi zabiorą ze sobą z Piekar Śląskich do domów oraz procesją z obrazem Matki Bożej do piekarskiej bazyliki.

Nabożeństwo majowe kończy modlitwę pielgrzymów na piekarskim wzgórzu. Po nim pątnicy wraz z biskupami udają się do bazyliki, aby tam odśpiewać „Te Deum” oraz przyjąć pasterskie błogosławieństwo.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z NABOŻEŃSTWA MAJOWEGO ORAZ ZAKOŃCZENIA PIELGRZYMKI

Latest