Bp Olszowski podczas Liturgii Męki Pańskiej: Krzyż jest tronem miłosierdzia

W katowickiej katedrze w Wielki Piątek wieczorem sprawowano Liturgię Męki Pańskiej. Przewodniczył jej bp Grzegorz Olszowski.

zdjęcie: Krzysztof Gawor

ks. S. Kreczmański

2019-04-19

W homilii, nawiązując do odczytanego opisu męki wg św. Jana, podkreślił, że „krzyż jest tronem miłosierdzia”.

- Jan nie opisuje męki, ale opowiada o męce. Widzi w niej chwałę Jezusa, w ukrzyżowaniu wywyższenie (…). Jezus idąc drogą krzyżową objawia swoją chwałę – mówił biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej.

Przybliżając wiernym zebranym w katedrze ostatnie chwile ziemskiego życia Chrystusa zauważył, że „Piłat objawia królewskość Jezusa wszystkim”. – Piłatowi wydawało się, że pisze co chce – mówił bp Olszowski przytaczając napis na tabliczce umieszczonej nad krzyżem i fakt, że był on w trzech językach. – Jednak pisze to, co chce Bóg. Piłat ogłasza niejako „niechcący” królestwo Jezusa (…). Bóg posługuje się kim chce – nawet Piłatem. Jego wola zawsze się realizuje – z naszą pomocą lub bez – dodał.

Mówiąc na temat krzyżowej śmierci Zbawiciela biskup Olszowski podkreślił, że „Jezus umiera na krzyżu nie ze złością, ale z miłością”. – Jest to śmierć, która daje życie – mówił.

Biskup Grzegorz odniósł się także do ostatnich słów wypowiedzianych przez Jezusa. Jednym z nich było „pragnę”. – Największe pragnienie Jezusa jest takie, by łaski, które wysłużył przez mękę i śmierć nie zostały zmarnowane przez człowieka – mówił.

Odniósł się także do zadanych Chrystusowi ran. – Przebity bok – ostatnia rana na Jego Najświętszym ciele. Jedyna rana, z powody której nie cierpiał – powiedział bp Olszowski. – Zbliżmy się do Jezusa i zaczerpnijmy z Jego zdrojów. On powiedział, że gdy zostanie wywyższony nad ziemię, wszystkich pociągnie do siebie. Wszystkich, którzy pragną zaczerpnąć z Jego serca. Z niego także dla nas wypływa dziś krew i woda, które mają moc nas usprawiedliwić i przywrócić nam życie – mówił.

Podczas Liturgii Męki Pańskiej wierni adorowali krzyż, który został w procesji wniesiony przez Damy i Kawalerów Zakonu Rycerskiego Bożego Grobu w Jerozolimie.

Liturgia zakończyła się procesją do Bożego Grobu, w którym został wystawiony do adoracji Najświętszy Sakrament.

W katedrze wśród licznie zgromadzonych wiernych modlili się biskupi na czele z metropolitą katowickim abp. Wiktorem Skworcem. Byli także obecni kapłani posługujący w seminarium duchownym, kurii metropolitalnej oraz innych instytucjach diecezjalnych. Nie zabrakło sióstr zakonnych oraz alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego.

Wielkopiątkowa liturgia składa się z kilku części. Wśród nich ważne miejsce zajmuje odczytanie opisu męki pańskiej. Po niej następuje uroczysta modlitwa wiernych podczas której Kościół modli się za wszystkich według ich stanów życia. Podczas liturgii ma także miejsce adoracja krzyża Chrystusa, Komunia św. oraz procesja do symbolicznego Bożego Grobu. W tym dniu Kościół nie sprawuje Eucharystii.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

ZOBACZ TRANSMISJĘ LITURGII ONLINE

 

Latest