Dni Formacyjne dla Księży Dziekanów

Od 31 lipca do 2 sierpnia trwały w Brennej Dni Formacji dla Księży Dziekanów archidiecezji katowickiej

zdjęcie: ks. S. Kreczmański

ks. S. Kreczmański

2018-08-02

Nad tematyką drugiego roku realizacji programu duszpasterskiego „W mocy Bożego Ducha” oraz implikacjach pastoralnych wynikających z adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”, jak i o bieżących sprawach z życia archidiecezji dyskutowali dziekani archidiecezji katowickiej podczas Dni Formacji.

Te trzydniowe spotkanie wypełnione było wspólną modlitwą oraz sesjami formacyjnymi i informacyjnymi. Ks. Roman Chromy, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach przedstawiał księżom dziekanom strukturę, założenia oraz cele drugiego roku realizacji programu duszpasterskiego „W mocy Bożego Ducha”.

Wraz z ks. Zdzisławem Brzezinką, dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin zaprezentował natomiast duszpasterskie konsekwencje wypływające z adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Amoris laetitia”. Temat jest niezwykle aktualny zważywszy, że przed niespełna dwoma miesiącami polscy biskupi przyjęli „Wytyczne pastoralne do adhortacji Amoris laetitia”.

Księża dziekani mieli także okazję zapoznać się z bieżącymi sprawami duszpasterskimi diecezji, które zreferowali dyrektorzy poszczególnych wydziałów kurialnych i instytucji diecezjalnych. Nie zabrakło także wykładów oraz zajęć warsztatowych poświęconych m.in. duszpasterstwu w obliczu przemian społeczno-kulturowych poprowadzonych przez dr Ewę Poradę z Wydziału Duszpasterstwa Rodzin. 

Wśród zaproszonych gości był ks. prof. Artur Malina. Po wykładzie „Słowo, które przekonuje (1 Tes 1,5). Biblia o mocnych w Duchu Świętym i ich dziełach” zaprosił księży dziekanów do wspólnego rozważania tekstów Pisma św. dotyczących trzech podstawowych zadań uczniów Chrystusa: być z Jezusem (koinonia), głosić Go (martyria) oraz służyć Bogu i ludziom (leitourgia/diakonia).

Dziekani wysłuchali także prelekcji o. Pawła Adamika OP dotyczącej niebezpieczeństwa przekształcenia się wspólnoty w sektę.

Dni Formacyjne dla Księży Dziekanów są doroczną tradycją archidiecezji katowickiej. Ich celem jest przede wszystkim budzenie świadomości współodpowiedzialności księży dziekanów za planowanie, organizowanie, koordynowanie oraz weryfikowanie działań duszpasterskich na poziomie dekanatu. Przewodniczy im metropolita katowicki oraz biskupi pomocniczy archidiecezji katowickiej.

.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Latest