III Kurs psałterzystów archidiecezji katowickiej - trwają zapisy

Do 28 lutego trwają zapisy kandydatów do udziału w III Kursie psałterzystów archidiecezji katowickiej. 

zdjęcie: Henryk Przondziono / Foto Gość

Archidiecezjalna Komisja Muzyki Sakralnej/ks.sk

2019-02-18

Organizatorem kursu jest Podkomisja ds. kształcenia Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej.

Zajęcia odbywać się będą w budynku Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach w kolejne soboty: 2 , 9, 16, 23 i 30 marca oraz 6 i 13 kwietnia 2019, w godzinach 10.00-14.00. 

Wykłady i zajęcia muzyczne poprowadzą specjaliści z zakresu liturgiki, muzyki kościelnej oraz emisji głosu.

W kursie mogą wziąć udział osoby (młodzież od 14 roku życia i dorośli) z predyspozycjami głosowymi umożliwiającymi dalsze kształcenie.

Koszt udziału: 100 zł (w tym zbiór psalmów “Psallite Domino sapienter”, Opole 2017). 

Po wstępnym przesłuchaniu kwalifikacyjnym, uczestnik przedstawia pismo ks. Proboszcza kierujące go na kurs, zaś wpłaty dokonuje na pierwszym spotkaniu.

Zgłoszenia (należy podać: imię i nazwisko, wiek oraz nazwę parafii kierującej kandydata na kurs) proszę kierować na adres Wydziału Duszpasterskiego Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach: duszpasterstwo@archidiecezjakatowicka.pl do 28 lutego 2019 włącznie. Osoby niepełnoletnie dodatkowo powinny przedstawić pisemną zgodę rodziców na udział w zajęciach. 

Ewentualne zapytania można kierować do ks. dra Wiesława Hudka, e-mail: wieslaw.hudek@archidiecezjakatowicka.pl lub telefonicznie kom. 609 817 716

Latest