Inauguracja roku propedeutycznego w Brennej

Po raz piąty w wymiarze całorocznym rozpoczął się rok propedeutyczny dla kandydatów do seminarium.

zdjęcie: ks. S. Kreczmański

ks. S. Kreczmański

2018-10-05

Od kilku dni w Brennej formuje się jedenastu kandydatów do śląskiego seminarium.

- Wszyscy jesteśmy powołani – mówił metropolita katowicki do kandydatów do seminarium. - Cały program Waszej formacji jest zawarty w Bożym słowie. Przed Ewangelią było wezwanie by nie zatwardzać serc i słuchać głosu Pańskiego. To jest ważne, by na drodze realizacji powołania słuchać głosu Boga. Bóg daje nam słowo, które przyswajamy i tym słowem nas prowadzi – dodał po chwili.

Odnosząc się do nazwy domu formacyjnego „Tabor” oraz wezwania kaplicy Przemienienia Pańskiego metropolita katowicki zachęcał do tego, by „ta kaplica była waszą górą Tabor. Górą przemienienia”. – Ta przemiana ma się dokonać w Was. Mocą łaski Bożej, mocą spotkania z Chrystusem i mocą tego, że będziecie codziennie chodzili Bożymi drogami – mówił abp Skworc.

Metropolita katowicki podzielił się także swoim doświadczeniem z pierwszych dni w seminarium. – Muszę wam powiedzieć, że te same klęczniki były w seminarium, kiedy rozpoczynałem swoją formację. Nawet ołtarz był ten sam, który macie teraz w kaplicy – powiedział.

Rektor śląskiego seminarium mówiąc na temat roku propedeutycznego podkreśla, że jest to przede wszystkim czas formacji ludzkiej. – Jest to także czas na to, aby kandydaci do seminarium poznali siebie oraz aby poznali ich przełożeni seminaryjni – mówi ks. Marek Panek.

- Jesteśmy tutaj dopiero od tygodnia – opowiada Michał z Rudy Śląskiej – Kłodnicy. – Przez ten czas poznawaliśmy bardziej siebie, żeby móc tworzyć lepszą wspólnotę – dodaje Szymon z Turzy Śląskiej. Pochodzący z Mikołowa Rafał zauważa natomiast, że ten czas, który jest przed kandydatami do seminarium ma służyć lepszemu rozeznaniu swojego powołania.

Ks. Rafał Borkowy, który pełni w Brennej posługę prefekta zwraca uwagę, że czas roku propedeutycznego jest także czasem formacji intelektualnej. – Podczas tego czasu kandydaci do seminarium będą mieli zajęcia z kultury słowa, historii Kościoła, muzyki oraz powtórkę z katechizmu.

Rok propedeutyczny jest organizowany dla kandydatów do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego od 2013 roku. W tym roku rozpoczęło go 11 młodzieńców pochodzących z różnych parafii archidiecezji katowickiej.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Latest