Katowice: Apel o roztropne i odpowiedzialne porozumienie

Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim wystosowała apel w związku z planowaną akcją strajkową nauczycieli

zdjęcie: Roman Koszowski/Foto Gość

ks. S. Kreczmański

2019-04-04

Zwraca się w nim do „wszystkich mających wpływ na dalszy rozwój sytuacji o roztropne i odpowiedzialne porozumienie, o kierowanie się wymaganiami moralnymi (…) podczas negocjacji oraz o wzgląd na dobro wspólne”.

- W związku z planowaną akcją strajkową nauczycieli oraz tymczasowym zawieszeniem rozmów zmierzających do zażegnania sporu, wobec stosowania w sporze strajku głodowego oraz nadmiernej presji politycznej jako członkowie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim, a jednocześnie w przeważającej części rodzice i dziadkowie, zwracamy się z apelem do wszystkich mających wpływ na dalszy rozwój sytuacji o roztropne i odpowiedzialne porozumienie, o kierowanie się wymaganiami moralnymi prawego sumienia podczas prowadzonych negocjacji oraz o wzgląd na dobro wspólne – piszą członkowie Rady Społecznej.

Sygnatariusze apelu podkreślają również, że zaistniała sytuacja jest także „okazją do dania młodemu pokoleniu przykładu wychowawczego, jak należy rozwiązywać konflikty w dialogu, ładzie i społecznym pokoju”.

Rada Społeczna wzywa także „wierzących, duchownych i świeckich, do modlitwy w tej intencji”. Zawierza także inicjatywę Matce Sprawiedliwości i Miłości Społecznej prosząc, by wyjednywała dary Ducha Świętego.

W apelu znajdujemy także przypomnienie moralnego nauczania Kościoła odnośnie tworzenia związków zawodowych i obrony praw pracowniczych. 

Rada przypomina również, że „niektóre grupy zawodowe (w tym nauczyciele) tworzą środowiska, których praca jest jednocześnie szczególną służbą drugiemu człowiekowi”. – W ich przypadku strajk jest moralnie dopuszczalny pod warunkiem, że jego negatywne skutki będą jak najmniejsze, a powody są oparte na racjonalnych przesłankach – czytamy w dokumencie, który równocześnie przypomina, że „dobro uczniów (…) jest priorytetem”.

Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim to gremium konsultacyjne i doradcze. Jej zadaniem jest wypracowywanie opinii na temat ważnych aktualnych wydarzeń społecznych w aspekcie działalności pasterskiej, z ukierunkowaniem na rozwiązania duszpasterskie i praktyczne.

PRZECZYTAJ TEKST CAŁEGO APELU RADY SPOŁECZNEJ PRZY ARCYBISKUPIE METROPOLICIE KATOWICKIM

Latest