Katowice: Dzień Otwarty Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

Ponad 200 uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział w Dniu Otwartym na Wydziale Teologicznym

zdjęcie: ks. S. Kreczmański

ks. S. Kreczmański

2019-03-15

Spotkanie otworzył dziekan Wydziału ks. Antoni Bartoszek. Wziął w nim także udział metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

Uczniowie z Katowic, Żor, a nawet Wodzisławia Śląskiego przyjechali na Dzień Otwarty Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. – Zawsze staramy się organizować ten dzień w okolicach 16 marca, gdyż w 16 wersecie 3 rozdziału Ewangelii wg św. Jana jest zdanie, które jest dla nas niezwykle ważne: „Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego” – tłumaczy ks. Antoni Bartoszek, dziekan Wydziału Teologicznego.

Mówiąc o samym Wydziale zaprezentował możliwości, jakie daje dziś śląska uczelnia . – Można u nas studiować teologię oraz nauki o rodzinie. Ten drugi kierunek od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością – stwierdza ks. Bartoszek.

Do zgromadzonej w auli Wydziału młodzieży przemówił również metropolita katowicki. – Kiedy na was patrzę, to patrzę na przyszłość. Przyszłość społeczeństwa, kraju, ale też Kościoła (…). Dzieje Ewangelii są złożone w wasze ręce, ludzi ochrzczonych, bierzmowanych… Jesteście przyszłością i ta przyszłość od was zależy – mówił abp Skworc.

Duchowny zachęcając do podjęcia studiów w ramach Wydziału Teologicznego zauważył, że niezwykle ciekawe jest zdobywanie wiedzy o Panu Bogu. – Ta wiedza to teologia (…). Pan Bóg najpierw nam powiedział o sobie przez Objawienie (…). Natomiast poznawać Go możemy przez dzieło stworzenia – dodał. Zwrócił także uwagę na fakt, że o tym jaki Bóg jest i kim jest mówi nam Jezus z Nazaretu. Podkreślił, że „teologia pogłębia wiedzę o Bogu na fundamencie filozofii”.

Swoim doświadczeniem studiów w ramach Wydziału Teologicznego podzielili się także studenci. Marcin Szewczyk studiujący nauki o rodzinie zauważył, że dzięki tym studiom „człowiek nabiera szerokiego oglądu na temat rodziny oraz różnych aspektów jej funkcjonowania w społeczeństwie”. Grzegorz Margalski studiujący na III roku teologii podzielił się z młodzieżą swoimi doświadczeniami studiowania. Wśród nich było pewne zaskoczenie, gdy składając dokumenty do śląskiego seminarium dowiedział się, że będzie musiał przejść rekrutację na Wydział Teologiczny. 

Nad całością spotkania czuwał ks. Bartłomiej Kuźnik, który do młodzieży skierował wykład popularno-naukowy „Wspólnota Kościoła. Od kości do radości”. W jego trakcie tłumaczył zgromadzonym w auli wydziału co to jest „credo” oraz skąd się wzięła polska nazwa „kościół”. Mówiąc na temat wiary zauważył, że „polskie słowo pochodzi z języka niemieckiego”. – To słowo oznacza „coś co jest prawdziwe”. Musimy sprawdzić, czy to w co wierzymy, jest prawdziwe i warte wiary – tłumaczył ks. Kuźnik mówiąc o treści, która kryje się za słowem „wiara”.

Młodzież podczas Dnia Otwartego miała także okazję wziąć udział w konkursie, w którym odpowiadała na pytania m.in. o imię pierwszego papieża, czy tytuł, którym należy się zwracać do kardynała.

Dzień Otwarty Wydziału Teologicznego w Katowicach każdorazowo jest organizowany w okolicach 16 marca. W ten sposób nawiązuje do 16 wersetu 3 rozdziału Ewangelii wg św. Jana. W wydarzeniu uczestniczą uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu archidiecezji katowickiej. Podczas Dnia Otwartego młodzież ma okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną Wydziału, zwiedzić budynek, jak również porozmawiać ze studentami oraz wykładowcami.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Latest