Posługa lektoratu alumnów III roku seminarium

Bp Marek Szkudło przewodniczył Eucharystii, podczas której 13 alumnów III roku Seminarium przyjęło posługę lektoratu.

ks. S. Kreczmański

2018-03-10

Podczas homilii bp Szkudło wyjaśniał istotę udzielanej posługi. - O słowo Pana tu chodzi. Prawie od początku Kościoła byli lektorzy! Dzisiaj lektorat jest posługą. Lektor odpowiednio przygotowany czyta słowo Boże. A poza liturgią przygotowuje innych do pełnienia tej funkcji – mówił pomocniczy biskup archidiecezji katowickiej.

Hierarcha zwrócił uwagę także na dwie przeciwstawne postawy, które widzi słuchając wersetu przed Ewangelią z dzisiejszej liturgii. – Jedna to postawa twardego serca, druga to postawa słuchania Bożego słowa, głosu Pańskiego – powiedział.  – Wy chcecie słuchać głosu Pańskiego, to znaczy, że otwieracie swoje serca. „Zmiękczacie” je, żeby nie były twarde. I to jest dobra, właściwa postawa.

Bp Szkudło zwrócił się także z apelem do seminarzystów, przypominając im, że „trzeba prawdziwej pokory wobec tego Słowa, jeśli chce się je głosić w sposób uczciwy”. – I bardzo bym chciał byście, drodzy kandydaci do lektoratu, o tym przez całe życie pamiętali – powiedział alumnom.

Pomocniczy biskup archidiecezji katowickiej wyjaśnił także symbolikę obrzędu, który miał miejsce podczas Eucharystii. – Wręczenie księgi Pisma św., które w czasie tej liturgii się dokonuje jest wspaniałym gęstem. To jest powierzenie skarbu, czegoś najcenniejszego. I to dzisiaj się dokonuje – mówił.

Rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego podkreśla, że dzisiejsza uroczystość „to ważny moment (…) na drodze upodobnienia się do Chrystusa”. – Uświadamiamy sobie rolę Bożego słowa w naszym życiu, w życiu powołanych (…). Poprzez zanurzenie w tym Bożym słowie upodabniamy się do Chrystusa. Przez pryzmat tego słowa patrzymy na świat. To zanurzenie w Bożym słowie także zobowiązuje, do dzielenia się, do dawania świadectwa – powiedział rektor.

Sami klerycy mówią o tym, że przygotowywali się do przyjęcia posługi lektoratu szczególnie intensywnie w ostatnim czasie. – Mieliśmy szereg rozmów zarówno z Ojcem Duchownym, jak i z księdzem Rektorem seminarium. One dużo dały. Zwłaszcza kiedy rozmawialiśmy o swojej relacji ze słowem Bożym – powiedział Jakub Drzewiecki.

Alumnom III roku w seminaryjnej kaplicy podczas uroczystości towarzyszyli proboszczowie parafii z których pochodzą oraz rodzice.

Lektorat jest pierwszą posługą udzielaną na drodze do kapłaństwa. Kolejna przed święceniami diakonatu, a następnie prezbiteratu, to akolitat. Lektorzy powinni odczytywać słowo Boże w czasie Eucharystii, a w Wielką Sobotę mogą błogosławić pokarmy na stół wielkanocny.

ZOBACZ GALERIĘ

Latest