Zakończenie rekolekcji dla kapłanów święconych dwa i cztery lata temu

Metropolita katowicki przewodniczył Eucharystii na zakończenie rekolekcji kapłanów rocznika święceń 2017 oraz 2015

zdjęcie: ks. S. Kreczmański

ks. S. Kreczmański

2019-02-21

Podczas homilii metropolita katowicki pytał księży o to jak daleko idą "trudną drogą za Chrystusem".

Abp Skworc zauważył, że podczas pełnienia posługi w parafii ludzie pytają kapłana o to za kogo uważa on Chrystusa. – Odpowiedź na to pytanie wyrażasz także stylem życia, swoją postawą, akceptacją tej drogi, którą Chrystus nakreślił dla Mesjasza, dla Syna Bożego – powiedział metropolita katowicki. – Skoro mówimy, że kapłan to alter Christus, to nie możemy tej drogi nie widzieć, przekreślać, nie akceptować. Dlatego warto postawić sobie pytanie: Jak daleko idę za Chrystusem, czy idę tą trudną drogą – dodał po chwili.

Duchowny odnosząc się do odczytanej liturgii słowa przypomniał, że „wszyscy jesteśmy ludźmi przymierza”. – To przymierze z Bogiem jest potem umacniane następnymi sakramentami. Przymierze z Bogiem, które ciągle się ponawia w każdej Eucharystii. Umacnia się, gdy przyjmujemy eucharystyczny pokarm i gdy dajemy go innym – powiedział do kapłanów abp Wiktor Skworc.

Przypomniał także, że podczas każdej Eucharystii przywoływany jest Duch Święty. – To jest Jego godzina. Eucharystia to nie jest godzina człowieka. I powinniśmy tak ją kształtować i przeżywać, aby godzina Eucharystii była spotkaniem ze zmartwychwstałym Chrystusem – dodał.

Całość rekolekcji była skupiona wokół zaproponowanego przez ks. dr. Tomasza Kusza hasła: „Nie pozwól upaść słowu Bożemu na ziemię”. Rekolekcjonista apelował „o jeszcze większe umiłowanie słowa Bożego”. - Czas rekolekcji to czas przebywania na górze Tabor w obecności Pana – powiedział.

W archidiecezji katowickiej kapłani przez pierwsze pięć lat po święceniach przeżywają coroczne rekolekcje we wspólnocie rocznika święceń. Odbywają się one podczas zimowych ferii szkolnych lub na początku wakacji w jednym z domów rekolekcyjnych archidiecezji.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Latest