Ruszyły zapisy na kurs fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii

11-12 marca 2019 r. odbędzie się kurs fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgicznych. Zapisz się.

Kurs fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii dla Archidiecezji Katowickiej odbędzie się w dniach 11-12 marca br. w auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach, ul. Jordana 18. Początek o godz. 16.30.

Od 16 stycznia br. przyjmowane są zapisy na kurs drogą mailową duszpasterstwo@archidiecezjakatowicka.pl. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu.

ZAKOŃCZONO JUŻ ZAPISY NA KURS

 


Klauzula Informacyjna

Szanowni Państwo,
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) pragniemy poinformować, że administratorem Państwa danych będzie Archidiecezja Katowicka z siedzibą na ul. Jordana 39 w Katowicach (dalej – administrator). Osobą do kontaktu w zakresie Kursu fotografów i kamerzystów ceremonii liturgicznych (dalej – Kurs), jak i ochrony Państwa danych osobowych jest pani Gabriela Bargieł, tel. 519 546 060, e‑mail: duszpasterstwo@archidiecezjakatowicka.pl, ul. Jordana 39 w Katowicach.
 1. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres mailowy i numer telefonu, będzie uznane jako „żądanie do podjęcia działań przed zawarciem umowy”, o którym mowa w Art. 6, ust. 1, lit. b RODO i na tej podstawie będą one przetwarzane w celu realizacji umowy udziału w Kursie.
 2. W wypadku udziału w Kursie, o którym mowa powyżej, Państwa dane osobowe będą dalej przetwarzane zgodnie z tymże art. 6, ust. 1, lit. b RODO ponieważ będzie to niezbędne do realizacji umowy.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  1. w przypadku rezygnacji z naszej oferty – do chwili poinformowania nas o tym fakcie
  2. w przypadku udziału w Kursie – do chwili zakończenia okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zgodnie z przepisami prawa państwowego
 4. Jednocześnie informujemy, że:
  1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, nie będą też podlegały ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani profilowaniu
  2. podanie danych wymienionych w Pkt. 1 jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy udziału w Kursie
  3. mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych - jednakże niektóre z tych żądań mogą spowodować uniemożliwienie udziału w Kursie
  4. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

#kurs #fotograf #fotografowie #fotografów #fotografowania #filmowanie #filmowania #kamerzystów #kamerzysta #liturgia #liturgii #2019 #wiosna

Latest