Szkolenie dotyczące prewencji w zakresie ochrony dzieci i młodzieży

Uczestnicy szkolenia w związku z ochroną dzieci i młodzieży pochodzą z terenu metropolii katowickiej. Są duchownymi i świeckimi.

zdjęcie: ks. S. Kreczmański

2019-01-08

Jak budować system prewencji w zakresie ochrony dzieci i młodzieży to główny temat wokół którego spotkali się świeccy i duchowni z archidiecezji katowickiej, diecezji gliwickiej oraz opolskiej. Szkolenie poprowadzili ks. Adam Żak SJ oraz psycholog, p. Ewa Kusz pochodząca z Tarnowskich Gór, działający przy Centrum Ochrony Dziecka.

Ks. Adam Żak SJ, delegat KEP ds. Ochrony dzieci i młodzieży zauważa, że cele prewencji to m.in. wyeliminowanie ryzyka wykorzystania seksualnego w pracy duszpasterskiej z dziećmi i młodzieżą ze strony kogokolwiek, jak również ochrona granic intymności psychicznej i fizycznej oraz przyczynienie się do promocji ochrony dzieci i młodzieży w środowiskach pozakościelnych.

– Bezpieczne środowisko to nie tylko takie, które nie krzywdzi, ale też takie, które potrafi rozpoznać czy dziecko nie jest krzywdzone w innych miejscach – mówił ks. Żak SJ. Przypomniał też słowa papieża Jana Pawła II skierowane do amerykańskich kardynałów, który mówił, że „tylko Kościół oczyszczony będzie w stanie pełnić swoją misję”. – Trzeba przyznać, że problem o którym teraz mówimy jest obecny w społeczeństwie i pojawia się także w Kościele, który jest lustrzanym odbiciem społeczeństwa – dodaje. 

– Społeczeństwo w Polsce, głównie przez przekaz medialny, jest przekonane, że problem wykorzystania jest obecny głównie w Kościele a w społeczeństwie w marginalny sposób. A trzeba uświadomić społeczeństwo, że to jest problem społeczny – podkreśla. Równocześnie ks. Żak wskazuje, że tworzenie zespołów ds. ochrony dzieci i młodzieży to trudne zadanie, bo „brakuje specjalistów z danych dziedzin”. Podkreśla, że „praca w tej dziedzinie wymaga interdyscyplinarności”.

Podczas szkolenia jego uczestnicy przeprowadzili także ćwiczenia, które zaproponowała p. Ewa Kusz. Jednym z zadań było opisanie tego, co powinno zostać objęte prewencją w ramach przestrzeni za którą poszczególne osoby odpowiadają lub, w której posługują. Uczestnicy spotkania zostali również poproszeni o zastanowienie się nad tym, czy mają z kim współpracować w tworzeniu systemu prewencji.

Metropolia katowicka jest piątą z kolei, w której kapłani oraz osoby świeckie odpowiedzialne za tworzenie programu ochrony dzieci i młodzieży z diecezji tworzących metropolię spotkały się w ramach szkolenia dotyczącego prewencji w zakresie ochrony dzieci i młodzieży.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Latest