Ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna „Między katedrą a Katedrą”

Na Wydziale Teologicznym zorganizowano interdyscyplinarną konferencję łączącą teologię m.in. z filozofią, kulturą czy historią

zdjęcie: Przemysław Kucharczak/Foto Gość

ks. S. Kreczmański

2019-04-04

„Między katedrą a Katedrą. Kościół a nauka, kultura i polityka” to tytuł ogólnopolskiej konferencji interdyscyplinarnej zorganizowanej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wykład, obrady w sekcjach oraz debata ekspercka to trzy główne części ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w Katowicach. Biorą w niej udział teolodzy, filozofowie, prawnicy, psychologowie, pedagodzy z kilku ośrodków naukowych w Polsce. – My sami jesteśmy interdyscyplinarni dlatego, otwarci na dyskusję, na tworzenie mostów, na dialog między religią a naukami – tłumaczy założenia konferencji Karolina Koza ze sztabu organizacyjnego.

- Nauka powinna łączyć a nie dzielić. Jest ona domeną naszej konferencji – mówi. Przedstawiając temat konferencji wyjaśnia, że z jednej strony katedra symbolizuje Kościół, a z drugiej strony jest uniwersyteckim miejscem nauczania.

- Nasz sztab reprezentują osoby różnych kierunków. Mamy teologów, prawników, socjologów, historyków, filozofów – mówi Aleksander Sitko ze sztabu organizacyjnego konferencji.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykład ks. dr hab. Sławomira Zielińskiego, który w swoim wystąpieniu szukał punktów wspólnych teologii, historii, nauki i kultury. Dyskutowali również w sekcjach: teologiczno-filozoficznej, psychologiczno-pedagogicznej, prawniczej, historyczno-społecznej oraz kulturoznawczej.

Spotkanie na Wydziale Teologicznym zakończyła debata ekspercka skupiająca się wokół relacji zachodzącej między indywidualizmem, a wspólnotowością. Dr hab. Piotr Bogalecki, z Wydziału Filologicznego UŚ, dr Ewa Wojtyna z Instytutu Psychologii UŚ, dr Justyna Kijonka z Instytutu Socjologii UŚ oraz ks. dr Grzegorz Strzelczyk z Wydziału Teologicznego UŚ odpowiadali na pytanie czy indywidualność i wspólnotowość się wzajemnie wykluczają czy dążą do twórczej współpracy.

Tego typu konferencja w strukturach Uniwersytetu Śląskiego została zorganizowana już trzeci raz. Tegoroczna edycja po raz pierwszy ma zasięg ogólnopolski. Organizatorzy podkreślają, że z pewnością będą organizowali następne interdyscyplinarne konferencje łączące teologię z innymi naukami.

Latest