Przy parafii w Mysłowicach-Brzęczkowicach powstała „Dobrodzielnia”

Ideą „Dobrodzielni” jest nieodpłatne podzielenie się tym, co nam zbywa, aby unikać marnotrawstwa.

zdjęcie: ks. S. Kreczmański

ks. S. Kreczmański

2019-03-10

Przy parafii Matki Bożej Bolesnej w Mysłowicach-Brzęczkowicach powstała „Dobrodzielnia”. Jak tłumaczy ks. Grzegorz Wita, proboszcz parafii „ma to być miejsce, w którym nieodpłatnie możemy podzielić się tym, co nam zbywa, unikając zarazem marnotrawstwa”.

– Jak to wynika ze słów Chrystusa zawartych w Dziejach Apostolskich „więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20,35) oraz z inspiracji różnych oddolnych inicjatyw społecznych jak foodsharing zrodziła się idea brzęczkowickiej Dobrodzielni – tłumaczy ks. Wita.

Na „Dobrodzielnię” został zaadaptowany budynek znajdujący się tuż obok kościoła przy często uczęszczanej ścieżce. Składa się ona z kilku „sekcji”. Są to: książkodzielnia – gdzie można pozostawić własne książki czy płyty; zniczodzielnia – znajdująca się na cmentarzu, gdzie można wyłożyć własny, użyty, niezniszczony znicz; infodzielnia – czyli tablica ogłoszeń, na której można przywiesić informacje o gotowości bezpłatnego oddania własnych, używanych, niezniszczonych i niepotrzebnych już przedmiotów; oraz jadłodzielnia – czyli punkt służący nieodpłatnej wymianie żywności pomiędzy użytkownikami.

Inicjatorzy akcji wskazują, że przy organizacji tego miejsca przyświecała im myśl św. Jana Pawła II, który w liście apostolskim Novo millennio ineunte apelował o „wyobraźnię miłosierdzia”. Papież podkreśla, że „jej przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr”.

– Nie chodzi nam o to, aby to był tylko punkt wspomagania biednych, ale przede wszystkim o to, abyśmy potrafili dzielić się z innymi dobrymi rzeczami – podkreśla proboszcz brzęczkowickiej parafii. – Sama Dobrodzielnia jest ze względów bezpieczeństwa objęta monitoringiem, natomiast nad jakością umieszczanych w niej produktów opiekę sprawują Wolontariusze – Ratownicy Żywności, skupieni wokół Parafialnego Zespołu Charytatywnego – dodaje.

Dobrodzielnia powstała w Mysłowicach-Brzęczkowicach zainspirowana myślą św. Jana Pawła II, prawdą zawartą w Dziejach Apostolskich oraz oddolnymi inicjatywami społecznymi. Znajduje się przy kościele Matki Bożej Bolesnej. Opiekę nad nią sprawują wolontariusze skupieni wokół Parafialnego Zespołu Charytatywnego.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Latest