COP24 w Katowicach może być kamieniem milowym

Ojciec święty podczas konferencji w Watykanie wspomniał o organizowanym w grudniu w Katowicach szczycie klimatycznym

ks. S. Kreczmański

2018-07-08

Z okazji trzeciej rocznicy publikacji encykliki „Laudato si’” w Watykanie zorganizowano konferencję pod hasłem „Uratować nasz wspólny dom i przyszłość życia na Ziemi”. W jej trakcie papież Franciszek powiedział, że konferencja klimatyczna COP24 organizowana w grudniu w Katowicach może być „kamieniem milowym” na drodze wyznaczonej przez porozumienie zawarte w Paryżu w 2015 r.

Ojciec święty przywołał słowa zawarte w wydanej trzy lata temu encyklice. Mówił o tym, że redukcja emisji gazów cieplarnianych wymaga uczciwości, odwagi i odpowiedzialności, przede wszystkim ze strony państw najpotężniejszych i najbardziej zatruwających środowisko. – Nie możemy pozwolić sobie na to, by stracić czas w tym procesie – mówił papież Franciszek.

Nawiązując do porozumienia zawartego w Paryżu podkreślił, że „wszyscy wiemy, że dużo trzeba zrobić, by zrealizować zobowiązania przyjęte w Paryżu, aby uniknąć najgorszych konsekwencji kryzysu klimatycznego”.

Ostrzegając przed realnym zagrożeniem zostawienia „przyszłym pokoleniom ruin, pustyń i brudu” papież Franciszek wskazał, że „dzisiaj wspólny dom, jakim jest nasza planeta, pilnie potrzebuje naprawy i zapewnienia zrównoważonej przyszłości”.

Przypomniał, że jego encyklika jest wołaniem o „ekologiczne nawrócenie”. Zwrócił także uwagę, że ludzkość ma już odpowiednią wiedzę i środki do tego, aby zarówno „eksploatować i chronić” Ziemię w odpowiedzialny sposób, jak i do harmonijnego dążenia na rzecz wspólnych działań „w ramach integralnej ekologii”. W tym kontekście zauważył, że ważną rolę odgrywają nie tylko państwa, ale także władze lokalne, stowarzyszenia społeczne, instytucje finansowe oraz religijne.

Ojciec święty zaapelował również o „przemianę serc i sumień”. Odwołał się do słów św. Jana Pawła II, który w 2001 roku wskazywał na potrzebę „pobudzenia i wspierania ekologicznego nawrócenia”.

Papież Franciszek poruszył także temat solidarności międzypokoleniowej, gdyż – to młodzi ludzie będą musieli stawić czoło obecnemu kryzysowi ekologicznemu i klimatycznemu.

Szczyt klimatyczny odbędzie się w grudniu 2018 r. Weźmie w nim udział ok. 20 tys. osób ze 190 krajów. Wśród nich będą politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu. Nie zabraknie także inicjatyw naukowych i duszpasterskich Archidiecezji Katowickiej.

Latest