Piekary Śląskie: Powstało Bractwo Kalwaryjskie

Podczas uroczystej Eucharystii w Piekarskiej bazylice bp Marek Szkudło ogłosił powstanie Piekarskiego Bractwa Kalwaryjskiego i włączył do niego kilkudziesięciu członków z trzech piekarskich parafii: Imienia NMP i św. Bartłomieja, św. Apostołów Piotra i Pawła oraz św. Rodziny.

ks.sk

2017-11-27

W Piekarach Śląskich powstało Piekarskie Bractwo Kalwaryjskie, które stawia sobie za cel głoszenie zbawczej Męki Jezusa Chrystusa oraz Jego chwalebnego Ukrzyżowania. Pragnie się też ono przyczyniać do umocnienia w wierze braci i sióstr.

Swoje cele Bractwo pragnie wypełniać realizując m.in. następujące zadania: pomoc osobom w odnalezieniu własnej wartości oraz propagowanie pobożności i hierarchii wartości, zgodnych z nauką Kościoła Katolickiego; propagowanie wzorców służących wszechstronnemu rozwojowi osoby ludzkiej w duchu Katolickiej Nauki Społecznej; kształtowanie chrześcijańskich postaw i zachowań wobec innych ludzi i instytucji życia społecznego, politycznego i gospodarczego.

Uroczystej Eucharystii w czasie której powołano Bractwo do istnienia przewodniczył bp Marek Szkudło. W homilii zwrócił uwagę na fakt, że królowanie Chrystusa o którym słyszymy w Ewangelii polega na służbie. - Przez Ducha Świętego ma Chrystus królować w moim i twoim sercu w postawie służby – mówił pomocniczy biskup katowicki.

Mówiąc o powstającym Bractwie katowicki biskup pomocniczy przypomniał jeden z celów jaki sobie Bractwo stawia. – Jest to dbanie o kult Męki Pańskiej, a więc wchodzenie w głąb, uświadomienie sobie jaką cenę zapłacił za mnie Jezus Chrystus – mówił.

Pomocniczy biskup katowicki mówił także o krzyżu. Wspomniał, że jest on „naszą misją”. – Ja także nosze krzyż i staram się coraz bardziej do niego przylgnąć. W ten sposób muszę urzeczywistniać w moim życiu tę miłość, która została wyrażona przez krzyż (…). Zatem trzeba, żeby On królował w moim i twoim sercu – mówił.

Na zakończenie Eucharystii głos zabrał Mateusz Mezglewski, który jest Superiorem bractwa. – Dziękujemy za to, że pobłogosławiłeś dzisiaj temu dziełu – mówił zwracając się do bp. Szkudło. – W tym znaku krzyża, który wszyscy dzisiaj otrzymaliśmy też przekazałeś nam tę misję, by Chrystus królował w naszym życiu poprzez ofiarną miłość – dodał.

Piekarskie Bractwo Kalwaryjskie jest odpowiedzią na chęć powrotu do zapomnianej tradycji pasyjnej, która przed Laty wzbogacała i pogłębiała życie duchowe pielgrzymów przybywających do Piekar Śląskich. Inicjatywa została podjęta przez wiernych i duszpasterzy trzech piekarskich parafii: Imienia NMP i św. Bartłomieja, św. Apostołów Piotra i Pawła oraz św. Rodziny. W listopadzie 2014 roku rozpoczęto starania do powstania Bractwa, którego statuty w 2017 roku zatwierdził metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

Latest