Piekary Śląskie: Zakończyła się pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców

W niedzielę w Piekarach Śląskich zebrało się blisko 80 tys. mężczyzn na pielgrzymce stanowej

zdjęcie: ks. S. Kreczmański

2019-05-26

W sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich miała miejsce stanowa pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców. Eucharystii na piekarskim wzgórzu przewodniczył nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio. Homilię wygłosił abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

Podczas homilii metropolita krakowski mówił „o miłości i wdzięczności do Matki-Kościoła”. - O matce nigdy źle. Natomiast o jej dzieciach, gdy trzeba, trudną i bolesną prawdę należy odsłaniać – powiedział. - Czynimy to tylko i wyłącznie po to, aby dzieci, które ją, świętą Matkę Kościół, tak boleśnie swą niewiernością dotknęły, mogły przejrzeć, nawrócić się, na ile się da wynagrodzić za wyrządzone krzywdy, odpokutować… - dodał.

Homilia abp. Jędraszewskiego była wielokrotnie przerywana brawami tysięcy mężczyzn zgromadzonych w Piekarach Śląskich. - Mówienie, że cały Kościół jest zły, jest wielką krzywdą wyrządzaną ogromnej większości wspaniałych i gorliwych kapłanów – powiedział, po czym zerwała się burza oklasków. Metropolita krakowski stwierdził, że „obiektywnie i bezstronnie rzecz biorąc, w Kościele dzieje się bardzo wiele dobra”, na co zebrani w Piekarach mężczyźni ponownie zareagowali brawami. 

Przed Eucharystią miało miejsce przemówienie abp Skworca w którym poruszył bieżące sprawy społeczne, którymi żyje lokalny Kościół. Zauważył przy tym, że największym skarbem śląskiej ziemi są ludzie. Podkreślił, że górnoślązaków cechuje męstwo, wierność, pracowitość i pobożność.

Abp Skworc poruszył również temat wolnych niedziel, kwestii związanych z ochroną środowiska, sytuacji w szkolnictwie czy troski o trzeźwość. Przypomniał także jakie prewencyjne działania podejmuje Kościół w związki ze sprawą pedofilii. - Przede wszystkim działamy systemowo, zapobiegawczo (prewencyjnie), aby już nigdy nie było dziecka skrzywdzonego – ani w Kościele, ani w innym środowisku! – mówił.

Popołudniu mężczyźni zgromadzili się na „godzinie ewangelizacji” podczas której trzech z nich podzieliło się świadectwem działania Boga w ich życiu. Marek, Zbyszek oraz Przemek mówili o tym, jak odkrywali działającego Chrystusa. – Dla mnie wszystko rozpoczęło się od kursu „Alfa” – mówił Marek. Zbyszek podzielił się natomiast świadectwem łaski uwolnienia go z choroby alkoholowej, Przemek natomiast z uzależnienia od pornografii. – Nie sięgajcie po przekleństwo, jakim jest pornografia. Sięgajcie po błogosławieństwo, jakim jest słowo Boże – powiedział.

Podczas nabożeństwa majowego homilię wygłosił bp Grzegorz Olszowski. Przypomniał zebranym, że „Bóg działa w życiu człowieka na tyle, na ile człowiek mu pozwoli”. Podkreślał również rolę Ducha Świętego w życiu każdego wiernego. – Duch Święty uzdalnia nas do duchowego wzrastania, do duchowego życia – mówił.

W Piekarach szczególnymi gośćmi w tym roku byli Ojcowie Oblaci Maryi Niepokalanej przeżywający 100-lecie swojej obecności w Polsce. – To właśnie w Piekarach gościli od 1919 głosząc rekolekcje, homilie, propagując język polski – mówił abp Wiktor Skworc, który na zakończenie pielgrzymki przekazał piekarskiej bazylice złoty krzyż biskupi z kamieniami szlachetnymi.

Podsumowując pielgrzymkę metropolita katowicki podkreślił, że jest ona „przede wszystkim wydarzeniem duchowym”. – Szczególne podziękowanie za modlitwę w intencji tej pielgrzymki należą się siostrom karmelitankom z Katowic, Tarnowa, Rejkjawiku, Tromso i Oziornoje – mówił. 

O łączności papieża z piekarskim pielgrzymami poinformował pątników abp Wiktor Skworc, po otrzymaniu z Rzymu wiadomości o tym, że ojciec święty Franciszek podczas modlitwy „Regina coeli” pozdrowił mężczyzn udających się do Piekar Śląskich i przekazał im swoje błogosławieństwo.

Również nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio zapewnił o duchowej łączności papieża z pielgrzymami oraz obiecał, że za dwa tygodnie osobiście przekaże ojcu świętemu relację z pielgrzymki. – Muszę powiedzieć, ze jeszcze nigdy w życiu nie widziałem tylu mężczyzn zgromadzonych na wspólnej modlitwie – mówił ze wzruszeniem abp Pennacchio, który przewodniczył Eucharystii na piekarskim wzgórzu.

Stanowe pielgrzymki do Piekar Śląskich rozpoczęły się jeszcze przed II wojną światową. Specyficzną i niepowtarzalną tradycją Duchowej Stolicy Śląski stały się pielgrzymki męskie, które gromadzą rzesze pielgrzymów w ostatnią niedzielę maja u stóp Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. W tym roku na piekarskim wzgórzu spotkało się około 80 tys. pątników.

GALERIA ZDJĘĆ - NABOŻEŃSTWO MAJOWEGO ORAZ ZAKOŃCZENIA PIELGRZYMKI

GALERIA ZDJĘĆ - „GODZINA EWANGELIZACJI”

GALERIA ZDJĘĆ - EUCHARYSTIA NA PIEKARSKIM WZGÓRZU

GALERIA ZDJĘĆ - MODLITWA W BAZYLICE I PROCESJA NA WZGÓRZE

GALERIA ZDJĘĆ - PIELGRZYMI ZDĄŻAJĄCY DO PIEKAR ŚLĄSKICH

Latest