Pielgrzymka dzieci pierwszo-komunijnych do katedry

Do katowickiej katedry Chrystusa Króla pielgrzymowały w niedzielę dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii św.

zdjęcie: Krzysztof Gawor

ks. S. Kreczmański

2018-06-11

Wspólny śpiew, celebracja chrzcielna i Eucharystia to elementy pielgrzymki dzieci pierwszo-komunijnych do katowickiej katedry. Pielgrzymowały dzieci wczesno-komunijne jak i te, które przystępowały do komunii w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Homilię podczas Mszy św. wygłosił metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Tłumaczył w niej m.in. co to znaczy pełnić Bożą wolę.

Metropolita katowicki podziękował wszystkim za trud pielgrzymowania do katowickiej katedry.

- Najważniejsze jest to, co się stało w dniu Pierwszej Komunii świętej. To jest moja największa radość, że w tylu młodych sercach zamieszkał Jezus Chrystus. Jesteście Jego przyjaciółmi, jesteście Jego braćmi i siostrami – mówił abp Skworc do zgromadzonych w katedrze.

Podziękował także rodzicom za katechezę w domu. Odniósł się także do tytułu adhortacji papieża Franciszka Amoris laetitia – radość miłości. – Ta radość przelewa się na wasze dzieci. Za to wam dziękuję – mówił.

W dialogowanej z dziećmi homilii kaznodzieja nawiązywał do czytań mszalnych i stawiał pytania. Podstawowe z nich brzmiało: „Gdzie jesteś?” Hierarcha w odpowiedzi odniósł się zarówno do czytania z Księgi Rodzaju, jak i miejsca pielgrzymki – katowickiej katedry. – Dziękuję wam za to pielgrzymowanie do katedry. Ale dzisiaj przed Mszą św. dostaliście taką muszlę – znak pielgrzyma. Wielkim pielgrzymem był także Stanisław Kostka – mówił.

Kontynuując myśl pielgrzymowania życzył wszystkim zgromadzonym w katedrze, aby pielgrzymowali do Rzymu na wzór świętego patrona. – Tam spotykamy się z żywą historią Kościoła (…). Tam są pamiątki dwudziestu wieków chrześcijaństwa – powiedział metropolita katowicki.

W homilii Arcybiskup Katowicki pytał też „co to jest wola Boża”. – Jak Pan Bóg wyraził swoją wolę wobec nas? – To Przykazania Boże - padła odpowiedź ze strony dzieci pierwszokomunijnych. Kaznodzieja prosił dzieci by realizowały wolę Bożą poprzez przestrzeganie Bożych przykazań, które Jezus streścił w dwóch: miłość Boga i bliźnich.

Przed Eucharystią dzieci miały okazję odnowić swoje przyrzeczenia chrzcielne oraz otrzymały „muszlę pielgrzyma”, która ma im przypominać, że całe życie jest pielgrzymką w kierunku nieba.

Pielgrzymka dzieci pierwszo-komunijnych do katowickiej katedry odbywa się od kilku lat i gromadzi dzieci z całej archidiecezji. Przygotowuje ją Wydział Katechetyczny wraz z katechetami, którzy corocznie animują pielgrzymkę tematyczną celebracją poprzedzającą Eucharystię, jak również przygotowują samą liturgię. W tym roku podczas pielgrzymki towarzyszyła dzieciom postać św. Stanisława Kostki.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

ZOBACZ EUCHARYSTIĘ POD PRZEWODNICTWEM METROPOLITY KATOWICKIEGO ABP WIKTORA SKWORCA

Latest