Prezentujemy herb biskupa nominata Grzegorza Olszowskiego

Zamieszczamy herb oraz dewizę biskupa nominata Grzegorza Olszowskiego

Biuro Prasowe Archidiecezji Katowickiej

2018-09-02

 
OPIS HERBU KS. BISKUPA NOMINATA GRZEGORZA OLSZOWSKIEGO

 

Herb podzielony jest na trzy pola. Po lewej stronie na czerwonym tle, oznaczającym męczeństwo jest skrzyżowane wiosło i pastorał – symbole św. Wojciecha, patrona rodzinnej parafii i miasta pochodzenia Mikołowa. Z prawej strony na zielonym tle księga oraz gołębicą, symbolizująca Ducha Świętego – atrybuty św. Grzegorza Wielkiego. W tym polu tło zielone, gdyż św. Grzegorz Wielki dał swoją działalnością wiele nadziei Kościołowi. Na dole w trzecim polu znajdują się lilia i bochenek chleba – symbole św. Antoniego z Padwy, patrona parafii i miasta Rybnika – miejsca posługi proboszczowskiej. Tło niebieskie dla podkreślenia głębokiej, duchowej więzi św. Antoniego z Maryją. Lilia jest również symbolem św. Józefa.

Nad herbem umieszczony jest krzyż, znak naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, w który wpisana jest litera „M” symbolizująca Maryję w nawiązaniu do Matki Bożej czczonej w wizerunku Piekarskim, w uroczystość, której są święcenia biskupie, i Matki Bożej Mikołowskiej, czczonej jako Matki Miłosierdzia.

 

OPIS ZAWOŁANIA BISKUPIEGO BISKUPIEJ

 

Pod herbem znajduje się hasło: "Ku chwale Boga Ojca" („Ad gloriam Dei Patris”). Słowa te pochodzą z zakończenia hymnu o uniżeniu i wywyższeniu Jezusa z Listu Św. Pawła do Filipian rozdział 2.
Niech cała pasterska posługa przyczynia się dla chwały Bożej.

 

Latest