Rekolekcje kapłanów posługujących w kurii i instytucjach diecezji

Od czwartku do niedzieli trwały w Brennej rekolekcje dla księży pracujących w kurii oraz innych instytucjach diecezji

zdjęcie: ks. S. Kreczmański

2019-02-10

Od czwartkowego wieczoru trwały w Ośrodku Spotkań i Formacji im. Św. Jadwigi Śląskiej w Brennej rekolekcje dla kapłanów posługujących w kurii metropolitalnej oraz innych instytucjach diecezjalnych. Poprowadził je jezuita, ks. dr Leszek Gęsiak, a rozważania skupił przede wszystkim wokół tematu tożsamości kapłańskiej.

Prowadzący rekolekcje zaproponował uczestniczącym w nich kapłanom ignacjańską metodę rozważania Pisma świętego. – Od początku wydało mi się naturalne, że należy te rekolekcje poprowadzić w duchu św. Ignacego. Dlatego od razu, gdy Ksiądz Arcybiskup zaproponował poprowadzenie tych rekolekcji zapytałem czy możemy je w ten sposób przeżyć – mówi ks. Gęsiak pytany o to dlaczego postanowił wybrać tę metodę. - Ponieważ jestem jezuitą, jest to dla mnie naturalne – dodaje.

Jak podkreśla ks. Gęsiak rozważania rekolekcyjne zostały oparte o fragmenty Pisma świętego, których wybór oscylował wokół kilku osi. – Pierwszą z nich jest rok duszpasterski, który przeżywamy. Drugą są dary Ducha Świętego, które otrzymaliśmy. Kolejną są owoce tych darów - mówił kapłanom ks. Gęsiak.

Komentując przeżyte rekolekcje duchowny tłumaczy, że „w tym czasie ćwiczyliśmy naszego ducha i otwieraliśmy się na Ducha Świętego”. – Prosiliśmy Ducha Świętego o światło, ponieważ tak jak człowiek musi ćwiczyć swoje ciało, by „być w formie”, tak ćwiczenia duchowe mają dać dobrą formę duchowi, który jest w nas – dopowiada.

W rekolekcjach wzięło udział kilkudziesięciu kapłanów, którzy na co dzień posługują w kurii metropolitalnej oraz innych instytucjach archidiecezji. Wraz z księżmi w czasie rekolekcji modlił się abp Wiktor Skworc oraz biskupi pomocniczy archidiecezji katowickiej.

Rekolekcje dla kapłanów posługujących w kurii metropolitalnej oraz instytucjach diecezjalnych odbywają się corocznie w okolicach terminu zimowych ferii szkolnych. Przeżywane są zarówno w domach rekolekcyjnych leżących na terenie archidiecezji katowickiej, jak i poza nią.

Latest