W Katowicach rozpoczęły się Ekumeniczne Dni Biblii

Nabożeństwem w ewangelicko-augsburskim kościele Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczęły się Ekumeniczne Dni Biblii

zdjęcie: ks. S. Kreczmański

ks. S. Kreczmański

2018-04-16

Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Marek Szkudło. Nabożeństwo poprowadził bp Marian Niemiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego diecezji katowickiej.

Podczas kazania bo Szkudło podkreślał, że „historia człowieka nawróconego rozpoczyna się od otwarcia serca na Pana”. - Mamy rozpocząć od otwarcia serca na obecność wiecznego Światła. Od otwarcia serca na Jezusa Chrystusa – mówił.

W kazaniu stwierdził, że w czasie Dni Biblii wszyscy chrześcijanie chcą iść tą samą droga. – Nasza droga ku jedności, to droga mająca zasadniczy cel: pokazać światu Dobro. Pokazać światu Boga – apelował.

Podczas nabożeństwa wręczono także nagrody laureatom konkursu ekumeniczne-biblijnego. Nagrodzone prace zostały przygotowane różnymi technikami. Był rysunek wykonany farbami, rzeźba oraz – pierwszy raz – grafika.

Podczas Ekumenicznych Dni Biblii ich uczestnicy spotkają się m.in. w kaplicy św. Barbary przy Silesia City Center, gdzie będzie miał miejsce „Maraton Biblijny” podczas którego przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich będą czytać Księgę Kapłańską w przekładzie ekumenicznym. Zostanie także zorganizowana w Bibliotece Śląskiej konferencja naukowa podczas której prelegentami będą ks. prof. dr hab. Józef Kozyra z Katowic  oraz dk dr Leszek Jańczuk z Warszawy. Gościem specjalnym konferencji będzie Małgorzata Platajs, Dyrektor Generalny Towarzystwa Biblijnego w Polsce, która zaprezentuje Biblię według przekładu ekumenicznego.

Ekumeniczne Dni Biblii trwają w dniach 15-21 kwietnia. Towarzyszące im w tym roku hasło brzmi: „I powiedział do mnie: Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja temu, który pragnie, dam pić darmo ze źródła wody życia”. Są to słowa zaczerpnięte z Apokalipsy 21,6.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Latest