Spotkanie duszpasterstwa rodzin

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc wziął udział w środę wieczorem w spotkaniu Duszpasterstwa Rodzin

zdjęcie: Ewa Porada

2018-10-11

Spotkanie poprowadził ks. dr Zdzisław Brzezinka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Katowickiej.

– Jesteśmy jedynym rejonem w Polsce, który się spotyka – mówił ks. Brzezinka. – Trzeba się spotykać, trzeba podejmować wspólne inicjatywy – dodał.

Podczas spotkania poruszono kluczowe kwestie związane z funkcjonowaniem duszpasterstw rodzin w poszczególnych diecezjach. Jednym z tematów było towarzyszenie rodzinom w kryzysie. – W naszej poradni posługuje prawie 30 osób starając się pomóc małżeństwom i rodzinom (…). Jest to zespół psychoterapeutów, którzy prowadzą długofalową pomoc trwającą czasami kilka lat – mówi ks. Grzegorz Koss z Sosnowca. – Chociaż potrzeby są o wiele większe niż możliwości – dodaje.

Uczestnicy zastanawiali się także nad możliwością pozyskiwania zewnętrznych funduszy dla funkcjonowania poradni. Abp Wiktor Skworc zwrócił uwagę na to, że pomoc psychologiczna i terapeutyczna jest zadaniem gminy. – Dlatego ważna jest szeroka współpraca z gminami w tym zakresie – powiedział arcybiskup katowicki.

W trakcie trwania spotkania nie uciekano od trudnych tematów. Jednym z nich jest problem pedofilii. Przedstawiciele poszczególnych diecezji zauważyli, że Kościół jest inicjatorem wielu działań prewencyjnych w tym zakresie.

Poruszono także kwestię zaangażowania w duszpasterstwo rodzin w parafiach. - Trzeba szukać sprzymierzeńców. Naturalnymi są członkowie duszpasterskich rad parafialnych oraz członkowie wspólnot, którzy w procesie formacji, przyjmują odpowiedzialność za innych członków wspólnoty Kościoła – mówił zebranym metropolita katowicki. Do tego głosu przyłączył się ks. Brzezinka zwracając uwagę, że „ważny jest proces dojrzewania, który musi w parafii rozpocząć się od rozbudzenia duchowego parafian, by chcieli się angażować w życie parafii i przynosili owoce”.

Uczestnicy spotkania zajęli się także ważnym zagadnieniem, które pojawiło się przed kilku tygodniami, a wynika ze zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego. - Zostało zmienione zaszeregowanie nauk o rodzinie. Są one teraz przesunięte do nauk socjologicznych, co spowoduje, że dotychczasowy system, który pozwalał na prowadzenie studiów przy wydziałach teologicznych, będzie musiał być zmieniony na rzecz wydziałów nauk socjologicznych, co jak gdyby zakwestionuje całą ideę nauk o rodzinie (...). Ta wiedza stanie się teraz mocno „zsocjologizowana” – mówi Paweł Landwójtowicz, dyrektor diecezjalnej poradni rodzinnej diecezji opolskiej

Szczególny akcent padł na fakt, że Kościół jest jedyną instytucją, która przygotowuje bezpośrednio do życia w małżeństwie i rodzinie  - poza przedmiotem w szkole - i która wspiera małżonków w procesie rozwoju na różnych etapach życia małżeńskiego i rodzinnego. W tym kontekście poruszono zagadnienie rodzin adopcyjnych. - Już w momencie przygotowywania do małżeństwa zwracamy uwagę i mówimy narzeczonym, że dzisiaj co czwarta para małżeńska nie może mieć dziecka. Jest to coraz większy problem w polskich rodzinach – mówi Barbara Słomian, dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Opolu. Dodaje, że adopcja jest jedną z form wychowywania. – Rodzina z dziećmi adopcyjnymi jest też pełną rodziną i nie należy przed tą formą uciekać.

- Tematem następnych spotkań będzie strategia działania Duszpasterstwa Rodzin. Chcemy opracować strategię na następne 5 i na 10 lat. Długoterminowy program, w którym pragniemy określić, co chcemy robić – mówi ks. Zdzisław Brzezinka.

Regularne spotkania przedstawicieli duszpasterstw rodzin mają miejsce od maja 2014 roku. Początkowo uczestniczyli w nich przedstawiciele diecezji katowickiej, gliwickiej i opolskiej. Następnie do współpracy włączyły się diecezje: sosnowiecka oraz bielsko-żywiecka. W czasie spotkań omawia się bieżące sprawy duszpasterskie oraz planuje i koordynuje nadchodzące działania.

Latest