Przeprowadzono badania cudownego obrazu Matki Bożej Piekarskiej

Przez tydzień w Krakowie badano obraz Matki Bożej Piekarskiej. Ostatni raz wizerunek Maryi opuścił sanktuarium w 1983.

zdjęcie: M. Lubecka

ks. A. Zgodzaj/ks. S. Kreczmański

2019-03-29

Przez cały miniony tydzień trwały badania nad obrazem Matki Bożej Piekarskiej. Odbyły się one pod kierownictwem dr hab. Anny Sękowskiej z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.
 
Po tygodniu nieobecności w asyście kapłanów i sióstr zakonnych cudowna ikona Matki Bożej powróciła do piekarskiej bazyliki. Obraz powitał metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Nim obraz został z powrotem umieszczony w głównym ołtarzu piekarskiego kościoła wierni odmówili różaniec.
 
Na wyniki wszystkich badań przeprowadzonych w Krakowie trzeba będzie jeszcze poczekać. Wiadomo natomiast, że odsłoniły one historię powstania obrazu. – Dotąd uważano, że Karol Zipser, którego imię i nazwisko umieszczone zostało pod płótnem dublażowym, zajmował się w 1795 roku jedynie odrestaurowaniem obecnie koronowanego wizerunku. Dziś wiemy, że było jednak inaczej. Sam Zipser jest autorem, a pod obecną Matką Bożą, nie ma już innego wizerunku – wynika z przeprowadzonej analizy.
 
Oryginalny obraz Matki Bożej Piekarskiej został wywieziony w 1702 do Opola, gdzie znajduje się do dzisiaj. Od tego czasu w Piekarach widniała kopia, różniąca się znacząco od pierwowzoru. W 1795 w wyniku nieudanej konserwacji „zastępczy” obraz został przemalowany do kształtu jaki można zobaczyć dziś w kaplicy obok zakrystii bazyliki. W efekcie niezadowolenia z przemalowania w 1795 powstał nowy wizerunek Matki Bożej, który z czasem został otoczony kultem trwającym do dnia dzisiejszego. Potwierdzeniem kultu była w 1925 roku koronacja obecnego wizerunku z inicjatywy Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda.
 
Początki szczególnego kultu Matki Bożej sięgają w Piekarach XVII w. Wówczas przed obrazem modlili się mieszkańcy Tarnowskich Gór z prośbą o ustąpienie zarazy. W 1680 cesarz austriacki Leopold I Habsburg prosił o przywiezienie obrazu do Pragi, gdzie również panowała zaraza. W 1683 przed obrazem modlił się król Jan III Sobieski w drodze pod Wiedeń. Mimo wywiezienia w 1702 oryginalnego obrazu do Opola ruch pątniczy w Piekarach nie ustał, a liczne uzdrowienia za przyczyną Matki Bożej Piekarskiej w dalszym ciągu mają miejsce.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Latest