Nowi nadzwyczajni szafarze Komunii św.

Abp Wiktor Skworc ustanowił w niedzielę Laetare ponad 200 mężczyzn nadzwyczajnymi szafarzami Komunii świętej.

zdjęcie: Jakub Drzewiecki

ks. S. Kreczmański

2018-03-11

Abp Wiktor Skworc dziękując kandydatom do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej podkreślił ich zaangażowanie w Kościół. – Dzisiaj to zaangażowanie otrzymuje pieczęć i błogosławieństwo Kościoła (…) Dziękuję za odwagę pójścia „za inspiracją Ducha Świętego; za Bożym impulsem i światłem”.

Parafrazując słowa listu do Koryntian Metropolita Katowicki zauważył, że wśród „różnych darów łaski” można także wyliczyć „dar posługiwania, udzielania i zanoszenia owocu sakramentu miłości – Ciała Pańskiego”. – Od dziś, dzieło zanoszenia owocu sakramentu miłości – Ciała Pańskiego i Jego udzielania – zostaje powierzone wam tu obecnym w tym katedralnym wieczerniku – mówił ks. Arcybiskup.

- Wiecie doskonale, że niosąc Jezusa do wierzących, będzie niejednokrotnie wkraczali w historię czyjejś choroby, cierpienia, starości, samotności, w cień ludzkiej trwogi, beznadziei, smutku i lęku. Jako szafarze ukrytej Obecności, wnoście Ją w te ciemne światy, by zajaśniało w nich światło Chrystusowej miłości, radości i pokoju. Dzielcie się z nimi owocami działania Ducha Świętego w was! Mówcie wszystkim, że Kościół jest komunią, wspólnotą pielgrzymującą do Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym! Jest to wspólnota, gdzie najwyższym prawem jest prawo miłości! – apelował kaznodzieja.

Abp Skworc skierował także słowo do rodzin ustanawianych dzisiaj szafarzy, szczególnie do żon kandydatów. – Bóg zapłać wam, żeście wspierały waszych mężów na etapie rozeznawania i podejmowania decyzji; dziękuję za zgodę na duchowe poszerzenie waszej rodziny szczególnie o chorych, którym wasi mężowie będą zanosili Eucharystyczny Chleb – rzeczywistość Bożej Miłości.

Zwracając się do kandydatów do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św. zachęcał ich do tworzenia klimatu „sprzyjającego powołaniom do posługi szafarzy Eucharystii; do kapłaństwa; by słyszalny, chroniony i skuteczny mógł być głos nieustannie powołującego Pana: Pójdź za Mną!”.

W archidiecezji katowickiej posługuje blisko 1550 nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Są oni obecni prawie w każdej parafii. W niedzielę Laetare metropolita katowicki ustanowił w tej posłudze kolejnych 215 mężczyzn. Ich podstawowym zadaniem jest pomoc prezbiterom i diakonom w rozdzielaniu Komunii św., zwłaszcza poprzez zanoszenie Chrystusa eucharystycznego chorym i wiekiem osłabionym.

PRZECZYTAJ HOMILIĘ KSIĘDZA ARCYBISKUPA

ZOBACZ GALERIĘ

Latest