Ustanowienie animatorów ministranckich

W krypcie katowickiej katedry metropolita katowicki ustanowił ponad 200 ministrantów animatorami parafialnych wspólnot służby ołtarza oraz kandydatami do pełnienia tej posługi.

ks.sk

2017-11-27

Po rocznym okresie próby i przygotowania 104 kandydatów zostało dzisiaj ustanowionych animatorami parafialnych wspólnot ministranckich. – Postanawiam umacniać więź z Chrystusem obecnym w Słowie Bożym, Wspólnocie, sakramentach i modlitwie. Swoim słowem i przykładem życia świadczyć o Zbawicielu obecnym w Kościele. Maryjo Matko Kościoła wspomagaj mnie w podjętych postanowieniach – ślubowali ustanawiani animatorzy ministranccy.

- Starajcie się przez codzienną modlitwę, częstą Eucharystię, indywidualną i wspólnotową lekturę Słowa Bożego oraz udział w spotkaniach formacyjnych zbliżyć się do naszego Mistrza i Pana – aby wobec swoich podopiecznych świadczyć o Jego Miłości i obecności w Kościele – zwrócił się metropolita górnośląski do 110 kandydatów rozpoczynających rok próby przed ustanowieniem animatorem ministranckim.

Metropolita katowicki podczas homilii nawiązał do krzyży, które otrzymują nowo ustanowieni animatorzy. Przypomniał, że przez krzyż „jesteśmy zawsze w relacji do Trójcy Świętej”. – Do Boga, który stwarza; do Chrystusa, który zbawia i do Ducha Świętego, który uświęca – powiedział.

Nawiązując do odczytanej Ewangelii mówiącej o sądzie ostatecznym metropolita pytał: „według jakiego prawa będziemy sądzeni”? W odpowiedzi wskazał na Chrystusa, który pytany przez faryzeuszów o sąd mówi o prawie miłości. – Pan Jezus nie wylicza zaniedbań, ani opuszczonych modlitw, ale pyta o miłość – wskazywał abp Skworc. – Weźcie sobie to pouczenie do serca – dodał po chwili.

Hierarcha zachęcał także ministrantów to stawienia czoła wysokim wymaganiom, jakie się im stawia. – Jeżeli chcecie być blisko Chrystusa, na Jego służbie, winniście też służyć drugiemu człowiekowi – tłumaczył. - Ważna jest służba przy ołtarzu ale także ważna jest służba przy człowieku – mówił kierując do ministrantów zaproszenie włączenia się w działalność szkolnych kół Caritas.

Pod koniec Eucharystii do ks. abp. Skworca zwrócił się z prośbą ks. Cezariusz Wala, diecezjalny duszpasterz ministrantów z prośbą o pomoc w sprowadzeniu relikwii patrona ministrantów św. Tarsycjusza. – Przychylam się do tej prośby i postaram się pomóc, żeby wasz patron był także obecny tutaj, między nami – usłyszał w odpowiedzi.

Słowa wdzięczności podczas dzisiejszej liturgii padły także pod adresem rodziców. – Dziękuję wam bardzo za to, że mobilizujecie swoich synów i uczycie ich szlachetnego życia – powiedział abp Skworc.

Co roku w sobotę, po liturgicznym wspomnieniu św. Tarsycjusza, patrona ministrantów w krypcie katowickiej katedry ma miejsce Eucharystia pod przewodnictwem metropolity katowickiego w czasie której są ustanawiani animatorzy ministranccy oraz kandydaci do tego grona. W tym roku abp Skworc ustanowił 104 animatorów oraz 110 kandydatów, którzy po rocznym okresie przygotowania przyjmą krzyże animatorskie.

Latest