W ramach Szczytu Klimatycznego powstaje Strefa Duchowa COP24

Archidiecezja katowicka we współpracy z innymi Kościołami z terenu Katowic organizuje Strefę Duchową podczas COP24.

zdjęcie: Tomasz Kawka

ks. S. Kreczmański

2018-11-22

Strefa Duchowa obejmie czas nie tylko samego Szczytu Klimatycznego COP24 organizowanego na początku grudnia w Katowicach. Jej pierwsze elementy będą miały miejsce już z końcem listopada, kiedy to Wydział Katechetyczny katowickiej kurii wraz z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego oraz fundacją „Renovabis” przeprowadzą Europejskie Spotkanie Młodych – PILGRIM.

W ramach inicjatywy, jaką jest Strefa Duchowa będą też miały miejsce spotkania ekumeniczne, panele dyskusyjne oraz konferencja naukowa „W trosce o wspólny dom. Chrześcijanin na drogach ekologii”.

Organizatorzy zapraszają także na spotkania modlitewne oraz na centralne nabożeństwo ekumeniczne z udziałem m.in. przedstawicieli Światowej Rady Kościołów, które będzie sprawowane w języku polskim i angielskim, 9 grudnia o godz. 15.00 w katowickiej archikatedrze.

Podczas Szczytu Klimatycznego duchowni zapraszają na Eucharystie, które będą sprawowane w języku polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim oraz włoskim. W tym celu zostały wyznaczone konkretne kościoły w Katowicach, w których liturgia będzie w języku obcym.

Przewidywana jest także liturgia prawosławna oraz nabożeństwa luterańskie, metodystyczne i baptystyczne.

Organizatorzy Strefy Duchowej zadbają również o publikacje zarówno w języku polskim, jak i angielskim poświęcone szeroko rozumianym zagadnieniom ekologicznym podejmowanym z teologicznej perspektywy. Wśród nich znajdzie się „brewiarz ekologa”, „Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia” czy „List Arcybiskupa Katowickiego na temat ochrony środowiska”.

Szczyt Klimatyczny ONZ będzie miał miejsce w Katowicach od 3 do 14 grudnia. Weźmie w nim udział ok. 20 tys. osób ze 190 krajów. Wśród nich będą politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu. Strefa Duchowa jest natomiast propozycją Kościoła dla uczestników Szczytu Klimatycznego.

Wydarzenia poprzedzające/towarzyszące COP24:

 1. Europejskie Spotkanie Młodych – PILGRIM przed szczytem klimatycznym
  termin: 23–25 listopada
  miejsce: Wydział Teologiczny UŚ, ul. Jordana 18, Katowice i VIII LO im. M. Skłodowkiej-Curie, ul. 3 Maja 42, Katowice
  https://www.archidiecezjakatowicka.pl/temat/news/latest-news/Katowice-Europejskie-Spotkanie-Mlodych-PILGRIM
 2. Panel dyskusyjny w ramach akademii ekumenicznej i dialogu międzyreligijnego pt. Podporządkujcie ziemię sobie
  termin: 29 listopada, godz. 17
  miejsce: Biblioteka Śląska, Plac Europy 1, Katowice
 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „W trosce o wspólny dom. Chrześcijanin na drogach ekologii”
  termin: 30 listopada, od godz. 8
  miejsce: Wydział Teologiczny UŚ, ul. Jordana 18, Katowice
  https://www.archidiecezjakatowicka.pl/temat/news/latest-news/Katowice-Chrzescijanin-na-drogach-ekologii-konferencja-naukowa
 4. Spotkanie międzyreligijne dotyczące ekologii
  termin: 2 grudnia, godz. 16–20.30
  miejsce: Katowice-Bogucice, parafia św. Szczepana, ul. Ks. Markiefki 89
 5. Modlitwa południowa
  termin: 3–8 grudnia, 10–14 grudnia, godz. 12
  miejsce: katedra Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Warszawska 18, Katowice 
 6. Eucharystia pod przewodnictwem abp. Wiktora Skworca, metropolity katowickiego ku czci św. Barbary, patronki górników
  termin: 2 grudnia, godz. 9
  miejsce: Knurów, parafia śś. Cyryla i Metodego, ul. Niepodległości 1
 7. Spotkanie międzyreligijne dotyczące COP24
  termin: 7 grudnia, godz. 16–18
  miejsce: Katowice-Bogucie, parafia św. Szczepana, ul. Ks. Markiefki 89
 8. 70-lecie Światowej Rady Kościołów
  termin: 10 grudnia, godz. 18.00
  miejsce: katedra Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Warszawska 18, Katowice
 9. 3. Ekumeniczna pielgrzymka dla sprawiedliwości klimatycznej
  termin: od 27 listopada do 9 grudnia
  miejsce: z Bielska-Białej do Katowice

Nabożeństwa dla uczestników COP24 w dn. 9 grudnia:
Centralne nabożeństwo ekumeniczne z udziałem m.in. przedstawicieli Światowej Rady Kościołów  (w j. polskim i j. angielskim)
termin: 9 grudnia br. godz. 15
miejsce: Katedra Chrystusa Króla w Katowicach

Msze św. rzymskokatolickie

 • w języku angielskim i polskim:
  1.    o godz. 11.00 – kościół Przemienienia Pańskiego, ul. Sokolska 12, Katowice
  2.    o godz. 10.30 – katedra Chrystusa Króla, Msza św. dla przedstawicieli ekologicznych organizacji katolickich z całego świata – pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca,
 • w języku francuskim i polskim o godz. 11 – krypta katedry katedra Chrystusa Króla,
  ul. Plebiscytowa 49a, Katowice
 • w języku hiszpańskim i polskim o godz. 11 – kościół NSPJ, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12, Katowice-Koszutka
 • w języku niemieckim i polskim o godz. 11.30 – kościół Mariacki, Plac Ks. E. Szramka 1, Katowice
 • w języku włoskim i polskim o godz. 11: bazylika św. Ludwika, ul. Panewnicka 63, Katowice-Panewniki

Liturgia prawosławna

 • w języku cierkiewnosłowiańskim o godz. 10  – cerkiew prawosławna pw. św. Wiery, Nadzei, Luby i matki ich Zofii, ul. Kilińskiego 39, Sosnowiec

Nabożeństwo luterańskie

 • w języku angielskim i polskim o godz. 10 – katedra Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Warszawska 18, Katowice

Nabożeństwo metodystyczne

 • w języku angielskim i polskim o godz. 10 – Zbór Nowego Przymierza, ul. Reymonta 4, Katowice

Nabożeństwo baptystyczne

 • w języku angielskim i polskim o godz. 10 – I Zbór w Katowicach, ul. Morawska 10, Katowice

Latest