Sakrament pokuty i pojednania tematem Dnia Skupienia kapłanów

Wielkopostny Dzień Skupienia kapłanów archidiecezji katowickiej poprowadzili pracownicy Penitencjarii Apostolskiej

zdjęcie: ks. S. Kreczmański

ks. S. Kreczmański

2019-03-16

Ks. Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej oraz o. Robert Leżohupski OFM Conv., który jest jej pracownikiem poprowadzili Dzień Skupienia dla kapłanów archidiecezji katowickiej. Skupili się na praktyce związanej z sakramentem pokuty i pojednania, działaniu Penitencjarii Apostolskiej oraz różnych aspektach posługi spowiednika.

Metropolita katowicki zapraszając duchownych archidiecezji na Dzień Skupienia zaznacza, że „chodzi o to, abyśmy korzystając z obecności i pomocy pracowników Penitencjarii Apostolskiej odnowili się w posługiwaniu sakramentem Bożego Miłosierdzia”.

– Penitencjaria Apostolska jest wszędzie tam, gdzie znajduje się kapłan, który chce wysłuchać penitenta – mówił o. Robert Leżohupski opowiadając o sposobie działania Penitencjarii Apostolskiej. Podkreśla także, że jest ona „organem służącym spowiednikom i penitentom, którzy stanęli w sprzeczności z łaską Bożą”.

– Każde przestępstwo jest grzechem, ale nie każdy grzech jest przestępstwem – podkreślił o. Leżohupski. Przypomniał, że w Kościele występują kary o różnym stopniu. – Najcięższa to ekskomunika (…). Nie jest ona wymierzana jako zemsta, ale jej istota polega na powrocie wiernego do pełnej jedności z Kościołem – podkreślił. Wspomniał również o innych karach nakładanych na wiernych jakimi są interdykt i suspensa, polegające na zakazie wypełnianiu niektórych lub wszystkich czynności związanych z kultem religijnym przez grupę ludzi lub konkretną osobę.

Przypomniał także, że w kary kościelne może popaść wierny, który jest pełnoletni oraz poczytalny, jak również popełniający czyn w sposób świadomy i dobrowolny.

Ks. Krzysztof Nykiel podczas swojej konferencji przestrzegł kapłanów przed błędami, jakie można popełnić w konfesjonale. Jednym z nich jest zbyt stanowczy język. Prosił także o szanowanie przepisów liturgicznych. – W naszym kraju nie ma z tym większych problemów, jednak pamiętajmy o tradycji jakie wynikają z liturgii i bądźmy wierni księdze obrzędowej – podkreślił.

Mówiąc na temat pokuty nakładanej na penitentów przypomniał, że musi być ona adekwatna do popełnionych grzechów. Zauważył, że im penitent przychodzi po dłuższym okresie od spowiedzi tym bardziej należy dziękować Bogu za rozpoczętą drogę nawrócenia. – Tego człowieka należy wtedy po ojcowsku przyjąć, a nie tylko napominać – mówił. – Ważne jest, żeby nałożyć pokutę, która powinna być proporcjonalna – dodał ks. Nykiel. Podkreślił także, że posługa konfesjonału jest niezwykle istotna w życiu kapłana. – Nikt nas nie zastąpi w posłudze sakramentem pokuty i pojednania. Ani szafarze nadzwyczajni Komunii, ani nawet diakoni nie mogą pojednać drugiego człowieka z Bogiem – powiedział.

Regens Penitencjarii Apostolskiej podkreślił także fakt, że „przychodzącemu do spowiedzi człowiekowi musi być po ludzku po prostu przykro z powodu popełnionych grzechów”. Wskazał, że żal jest podstawowym warunkiem dla ważności sakramentu.

Księża archidiecezji katowickiej przeżywają Dzień Skupienia dwa razy do roku. Są one organizowane w okresie Wielkiego Postu oraz Adwentu. Tym razem kapłani archidiecezji gromadzą się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Latest