Wilekopostny Dzień Skupienia organistów w Kokoszycach

W parafii Niepokalanego Serca Maryi w Kokoszycach odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia organistów archidiecezji katowickiej

ks. S. Kreczmański

2018-03-11

Blisko 70 organistów z terenu archidiecezji katowickiej przyjechało do koscioła Niepokalanego Serca Maryi w Kokoszycach na Wielkopostny Dzień Skupienia organistów archidiecezji katowickiej. Przewodniczył mu ks. Wiesław Hudek oraz członkowie Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej.

W homilii ks. Wiesław Hudek, archidiecezjalny duszpasterz organistów zauważył, że "to muzyka, która staje się Bożym dziełem, kiedy jednoczy, prowadzi do piękna, wzmacnia przekaz słowa Bożego i odsłania, a może raczej stara się odsłonić przed wiernymi wielkie tajemnice naszej wiary".

Kaznodzieja zauważył także, że muzyka liturgiczna ma swoje prawidła, że jest chorał gregoriański, polifonia, ale też bogata literatura organowa i pieśniowa...

Zwracając się do muzyków obecnych w kościele odniósł tę sytuację do słów Izajasza. - Kiedy popatrzymy na te trudności, tak jak mówi Izajasz, że to jest czas ciosania, rzeźbienia nas przez Boże słowo, wówczas nasza miłość włożona w każdą nutę, w każdą liturgię tak, aby była pokorną służbą, wówczas zacznie przynosić błogosławione owoce - mówił zgromadzonym w kościele.

Zachęcał także organistów do wytrwałej pracy. - Nie traćcie nadziei, nie gaście ducha. 

Organiści mieli także okazję do wysłuchania referatu "Wykorzystanie literatury organowej w liturgii", który wygłosił Michał Duźniak, wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach, członek Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej.

Podczas Dnia Skupienia śpiewy były prowadzone przez Scholę Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Braci Mniejszych z Katowic-Panewnik. Na organach akompaniował Łukasz Kurpas.

 

 

 

Latest