Służba jest owocem trwania w Chrystusie

Bp Marek Szkudło udzielił w parafii św. Stanisława, Biskupa i Męczennika święceń diakonatu p. Krystianowi Kukiełce

zdjęcie: ks. S. Kreczmański

ks. S. Kreczmański

2018-07-05

Były to czwarte święcenia do posługi diakonatu stałego w archidiecezji katowickiej. W homilii tłumaczył czym jest dar służby.

W parafii św. Stanisława w Bytomiu bp Marek Szkudło udzielił Krystianowi Kukiełce święceń diakonatu. Do ich przyjęcia p. Krystian przygotowywał się przez ostatnie trzy lata poprzez formację w Ośrodku Formacji Diakonów Stałych w Archidiecezji Katowickiej.

- Sam diakonat stały zanika w średniowieczu, mimo iż jest zalecany przez sobór Trydencki, to jednak jego powrót w Kościele obserwujemy po Soborze Watykańskim II – tłumaczy ks. Grzegorz Strzelczyk, odpowiedzialny za formację diakonów stałych w archidiecezji katowickiej. Ten stan w Kościele przywrócił papież Paweł VI listem apostolskim Sacrum diaconatus.

Podczas homilii bp pomocniczy archidiecezji katowickiej skupił się na tym czym jest służba oraz, że jej istota wynika z trwania w Chrystusie. – Jezus domaga się, aby ta służba była prawdziwa, autentyczna, szczera, nieudawana…, pełniona z radością, aby przez nią wszyscy mogli uznać przyjmującego dziś święcenie diakonatu, za prawdziwego ucznia Chrystusa, który przyszedł nie po to, żeby Mu służono, ale żeby służyć – mówił.

Hierarcha podkreślił, że „chodzi o to, aby przez swoje świadectwo życia, wypełnił tę rzeczywistość obecnością Chrystusa Sługi”. – Wypada Ci, drogi Krystianie, życzyć, „abyś był mężem pełnym Ducha Świętego i mądrości”, jak ci, których niegdyś Apostołowie wybrali do pełnienia dzieł miłosierdzia…. – mówił bp Szkudło.

Zwracając się do kandydata do święceń zauważył, że mnie może on zapominać, iż na pierwszym miejscu swojej służby jest rodzina, następnie wspólnota parafialna oraz Kościół lokalny. – Umocniony darem Ducha Świętego pomagaj biskupowi i jego prezbiterom w posłudze słowa, ołtarza i miłości… I niech ta posługa rodzi owoce nawrócenia, duchowego odrodzenia – mówił.

Biskup Szkudło zwracając się do rodziny przyjmującego święcenia podziękował im za wierne towarzyszenie i wspieranie kandydata do diakonatu stałego. – Szczególnie dziękuję żonie. Przede wszystkim za to, że wyraziła zgodę na święcenia swojego męża – powiedział w serdecznym tonie pomocniczy biskup archidiecezji katowickiej.

W kościele podczas Eucharystii z udzieleniem święceń diakonatu byli także inni kandydaci przygotowujący się do przyjęcia święceń. Przy ołtarzu stanął natomiast syn święconego dzisiaj diakona, który jako prezbiter należący do zakony franciszkanów koncelebrował dzisiejszą Eucharystię.

Diakonat stały został wprowadzony decyzją Konferencji Episkopatu Polski w 2001 roku. Natomiast w 2004 Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej zatwierdziła przygotowane przez KEP Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce. W archidiecezji katowickiej powstał natomiast Ośrodek Formacji Diakonów Stałych, przy którym zaaprobowani przez ks. abp. Wiktora Skworca kandydaci do święceń odbywają swoją formację.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Latest