Mysłowice: Rozesłania na wakacyjne rekolekcje Dzieci Maryi

Bp Wodarczyk pobłogosławił moderatorów oraz animatorki. W wakacje będą pełnili posługę podczas rekolekcji Dzieci Maryi.

zdjęcie: ks. S. Kreczmański

2019-06-08

Pod koniec Eucharystii w kościele Matki Bożej Bolesnej w Mysłowicach bp Adam Wodarczyk udzielił zgromadzonym Dzieciom Maryi błogosławieństwa do pełnienia posługi animatorek podczas wakacyjnych rekolekcji. – Ważne jest to, abyście mieli świadomość posłania – mówił. Podkreślił, że to Kościół posyła do pełnienia zadania, jakim jest towarzyszenie młodszym podczas wakacji.

Biskup Wodarczyk wskazał również, ze miejsce w którym zebrani w kościele proszą o błogosławieństwo jest szczególnie ważne. – Wasz ruch jest szczególnie związany z Maryją, tak jak ta świątynia dedykowana Matce Bożej w tajemnicy Jej cierpienia – powiedział.

Przypomniał, że Eucharystia na której się gromadzą jest w przededniu uroczystości Pięćdziesiątnicy, kiedy to „Duch Święty zstąpił na Apostołów i powierzył im misję bycia świadkami”. – Wy w tym posłannictwie uczestniczycie. Jest to droga przekazywania tego daru kolejnym pokoleniom – mówił pomocniczy biskup archidiecezji katowickiej.

- Każdy z was przeżył niejedne rekolekcje i dzisiaj widzimy w was, którzy jesteście tutaj obecni taką dojrzałość duchową, abyście kolejnych czynili uczniami Chrystusa – powiedział. – Wasze zadanie polega na tym, aby przez wasze świadectwo, waszą modlitwę to dzieło, które podejmujecie mogło kontynuować następne pokolenie – dodał.

Pomocniczy biskup archidiecezji katowickiej zachęcał również do tego, aby codziennie modlić się modlitwą, „którą wypowiedział św. Jan Paweł II Wielki 40 lat temu w Warszawie”. – Papież sparafrazował refren jednego z psalmów i modlił się: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi” – powiedział. Bp Wodarczyk zaświadczył, że sam codziennie odmawia tę modlitwę w intencji tych, wśród których na co dzień żyje i posługuje, w intencji Ojczyzny oraz całej Europy i świata. – Wielokrotnie widzę, że gdy różne ciekawe rzeczy dzieją się w moim życiu, to jest to związane z tą modlitwą. Ona przemienia mnie, ale też ten świat, w którym jestem – stwierdził.

Ruch Dzieci Maryi powstał w archidiecezji katowickiej w 1978. Nawiązuje do duchowości św. Katarzyny Laboure, której objawiła się Matka Boża i poprosiła o wybicie medalika z napisem „Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Medalik ten noszą członkowie ruchu Dzieci Maryi.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Latest