Abp Wiktor Skworc: Bóg daje nieśmiertelność i zmartwychwstanie

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc przewodniczył w Niedzielę Zmartwychwstania uroczystej sumie pontyfikalnej

zdjęcie: E. Pawlaczyk

ks. S. Kreczmański

2019-04-21

W wygłoszonej homilii podkreślał, że „Bóg zabierając to co przemija, daje nieśmiertelność i zmartwychwstanie”.

Abp Skworc podkreślał w czasie Eucharystii, że „Bóg jako jedyne źródło i dawca życia, pragnie dać człowiekowi przez Chrystusa udział w swoim nieprzemijającym trwaniu”. - Bóg – ze swej natury udzielający się – ofiaruje nam nieśmiertelność; daje zmartwychwstanie a zabiera nam przemijalność, związaną z ziemskim życiem – mówił.

Odniósł się także do faktu pustego grobu, który zastały niewiasty z samego rana. Zauważył, że podobnie jak u kobiet, które zastały odsunięty kamień i w naszym życiu „nieraz rodzą się wątpliwości i pytania”. Podkreślił, że kamień, który zastają odsunięty niewiasty „jest symbolicznym znakiem, że to Bóg swoją łaską usuwa przeszkody na drodze do właściwego odczytania faktu pustego grobu i prowadzi nas do spotkania ze Zmartwychwstałym”.

Kaznodzieja podkreślił, że jako wspólnota Kościoła XXI wieku „mamy tę samą misję jak ewangeliczne niewiasty i apostołowie”. – Głosić z mocą Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, jako jedyną nadzieję dla człowieka i świata – mówił. Dodał, że „Zmartwychwstały Chrystus otwiera przed nami niezwykłą perspektywę” polegającą na przebywaniu, na byciu po prawicy Boga.

Z katowickiej katedry zaapelował także do wszystkich, aby nie odrzucali Chrystusa, który jest kamieniem węgielnym i fundamentem. Przypomniał, że „już nieraz próbowano Go odrzucić i pokonać. Strażami i służbami, kamieniem grobowym i filozoficznym”. - Jako świadkowie zmartwychwstania i Zmartwychwstałego wołamy do wszystkich. Nie odrzucajcie Go wy, którzy chcecie konstruować świat dla ludzi, czyli ludzki świat. Nie odrzucajcie Go wy, którzy w swoich sztabach obmyślacie przedwyborcze strategie i chcecie budować świetlane jutrodla kraju i Europy. Wy, którzy tworzycie świat kultury i cywilizacji; świat ekonomii i polityki; świat nauki, medialnej informacji i internetowych portali. Wy, którzy budujecie świat pokoju… lub wojny? Którzy budujecie świat ładu… lub terroru? Świat miłości lub świadomie, świat nienawiści – mówił.

W kontekście ostatnich tragicznych wydarzeń odniósł się do korzeni europejskiej kultury. - Czy trzeba było aż pożaru paryskiej katedry, aby wielu europejczyków uświadomiło sobie jak wiele nasza cywilizacja zawdzięcza Chrystusowi; jak wiele z Jego nauki „zasymilowała”, aby się przez to kształtować? – pytał. Podkreślił, że „Chrystus zmartwychwstał i objawił się jako Kamień Węgielny, na którym budują się całe dzieje ludzkości, dzieje Kościoła, naszej ojczyzny i nasze losy”.

Podczas Eucharystii w katowickiej katedrze, której przewodniczył abp Wiktor Skworc modlili się także biskupi pomocniczy Marek Szkudło, Adam Wodarczyk oraz Grzegorz Olszowski. Wraz z nimi przy ołtarzu stanęli kapłani posługujący w kurii metropolitalnej, śląskim seminarium oraz innych instytucji diecezjalnych. W katedrze nie zabrakło także sióstr zakonnych oraz alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego.

W czasie Mszy świętej jedną z intencji była modlitwa o rychłą beatyfikację sług Bożych księży: Franciszka Blachnickiego oraz Jana Machy, będących prezbiterami katowickiej diecezji.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego metropolita katowicki tradycyjnie przewodniczył w Archikatedrze Chrystusa Króla uroczystej sumie pontyfikalnej. Na jej zakończenie udzielił wiernym błogosławieństwa z odpustem zupełnym.

PRZECZYTAJ HOMILIĘ KSIĘDZA ARCYBISKUPA

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

ZOBACZ TRANSMISJĘ EUCHARYSTII ONLINE

Latest