Modlitwa za kandydatów do prezbiteratu

W komunikacie do wiernych archidiecezji abp Wiktor Skworc zachęca do modlitwy za kandydatów do święceń prezbiteratu

ks. S. Kreczmański

2018-05-05

Abp Wiktor Skworc skierował do wiernych archidiecezji katowickiej komunikat o święceniach prezbiteratu. Zachęca w nim do wytrwałej modlitwy za diakonów przygotowujących się do święceń prezbiteratu oraz do uczestnictwa w liturgii święceń.

Już w najbliższą sobotę 12 maja w katowickiej archikatedrze odbędą się święcenia prezbiteratu. Do ich przyjęcia przygotowuje się 11 diakonów z Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. O godz. 10.00 udzieli ich metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Od niedzielnego wieczora kandydaci do święceń przeżywają swoje rekolekcje.

- Wiernych archidiecezji katowickiej serdecznie zapraszam do wytrwałej modlitwy, aby kandydaci rozpoczynający dziś rekolekcje, świadomi, iż to Duch Święty prowadzi misję Kościoła, z Jego pomocą podjęli się wyłącznej służby Ewangelii, sprawowania sakramentów, zwłaszcza Eucharystii i budowania eklezjalnej wspólnoty – pisze abp Skworc w komunikacie.

W słowie do diecezjan odnosi się także do maturzystów zapewniając o modlitwie, „aby nie tylko zdali celująco egzamin, ale też w dojrzały sposób rozeznali swoje życiowe powołanie”. – Niech Duch Święty prowadzi was w rozeznaniu życiowego powołania i misji; niech Duch mądrości i rozumu pomoże wam w odkryciu życiowego projektu, abyście potrafili jak najlepiej służyć budowaniu rodziny ludzkiej i tej szczególnej wspólnoty jaką jest Kościół – dodaje arcybiskup katowicki. - Wiedząc, że każde powołanie to „dar i tajemnica”, z wdzięcznością przyjmujemy dar powołanych i gorliwie modlimy się o nowe powołania do kapłaństwa. Wołajmy do Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo! 

W sobotę, 12 maja o godz. 10.00 jedenastu diakonów z Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego i absolwentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przyjmie w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla święcenia prezbiteratu. Szafarzem sakramentu będzie metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

PRZECZYTAJ KOMUNIKAT KSIĘDZA ARCYBISKUPA

Latest